Achtergrond

Foto's van het station

Stichting Station Maarheeze

Naar aanleiding van de krantenkop "Station Maarheeze van de baan" in het Eindhovens Dagblad van 10 februari 2004 werd er door Ruud Liebregts uit Maarheeze en Frits van der Wiel uit Budel een oproep geplaatst in het Eindhovens Dagblad en in weekblad De Grenskoerier. De "Roep om actiegroep station Maarheeze" in het Eindhovens Dagblad leidde tot veel spontane reacties vanuit de Cranendonckse bevolking. Ook de bevolking vond het een onbegrijpelijk besluit. Een burgerinitiatief met de naam Collectief Station Maarheeze was geboren.

Op 22 april 2004 werd het Collectief formeel omgedoopt en heeft het de status van een stichting gekregen. Op het kantoor van Notaris Op de Laak te Budel werd de oprichtingsakte gepasseerd en een stichting opgericht genaamd Stichting Station Maarheeze.

De stichting heeft ten doel:

  • te streven naar de opening van een spoorwegstation te Maarheeze, gemeente Cranendonck
  • de toegang tot het openbaar vervoer voor de inwoners van de regio te verbeteren
  • een bijdrage te leveren aan het verminderen van de verkeerscongestie in de regio Eindhoven
  • de toegang tot bedrijven en recreatieve instellingen in de gemeente Cranendonck te vergemakkelijken
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, het voeren van campagnes en het lobbyen bij overheidsinstanties.

Na de realisatie van het station
Met de realisatie van het station Maarheeze is het hoofddoel van de stichting bereikt. De stichting zal echter blijven bestaan en zal zich blijven inzetten om het station een succes te maken. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • het streven naar een hogere frequentie van de treinen, b.v. 4 stoptreinen per uur of een intercitystop (in de spits)
  • het streven naar meer (buurt)busverbindingen die aansluiten op de treinen
  • het stimuleren van het gebruik van de trein door voorlichting en het bijeen brengen van de juiste partijen

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit Harry Vorst (voorzitter), Ruud Liebregts (secretaris), Ad Schalk (penningmeester), Frits van der Wiel en Dick van Ommeren.

Collectief
Door de jaren heen is het bestuur van de stichting actief gesteund door een groep van ongeveer 20 burgers. Het bestuur is hen hier zeer dankbaar voor! Kijk bij de foto's om enkele leden van het Collectief in actie te zien.

Contact
Ga naar de contactpagina om contact op te nemen met de stichting.

Historie

De spoorlijn Weert-Eindhoven (door Geldrop, Heeze en Maarheeze) is als ontbrekende schakel in de verbinding Limburg-Brabant-Utrecht-Holland pas zeer laat, nl. in 1913-1914, gereedgekomen. De techniek van het ontwerpen en aanleggen van spoorwegen was toen reeds vergaand geperfectioneerd. Bovendien stonden de Spoorwegen toen financieel en bedrijfseconomisch op het toppunt van hun macht, terwijl tenslotte juist op deze lijn zeer veel zwaar doorgaand goederenvervoer (steenkool!) werd verwacht. Allemaal redenen, waarom hoofdingenieur van Heukelom het bestmogelijke mocht en moest toepassen: deugdelijke en duurzame materialen, ruime boogstralen, geen grote hellingen voor bruggen, hoogspoor door Weert en door Geldrop. Uit deze ontwerpvoorwaarden rolde o.a. ook de bouw van (soms forse) tussenstations te Maarheeze, Sterksel, Heeze en Geldrop.

De lokale reizigersverbindingen zijn altijd bescheiden gebleven. Doorgaand verkeer was en is het belangrijkst. Van alle tussengelegen plaatsen langs deze lijn was eigenlijk alleen Geldrop al vroegtijdig groot genoeg om een flink reizigers- en goederenvervoer te genereren. Sterksel en Maarheeze zijn reeds vóór 1940 van de lijst van NS-haltes afgevoerd; Heeze heeft het lang genoeg uitgehouden om nu weer, bij een aanzienlijke toename van het inwonertal, mee te tellen.

Bron: ir. Wim Evers, geboren 1962 te Heerlen, thans woonachtig te Geldrop, in 1987-1988 bij NS werkzaam als tractie-ingenieur

Begin jaren 90 begon de toenmalige marketingafdeling van NS juist weer belangstelling voor Maarheeze te krijgen. Toen de zaak in onderzoek werd genomen waren net de laatste resten van het voormalig eilandperron verdwenen. Dat bleek op dat moment een rem bij het verder gaan. Maar ook later in een rapport van Railned in het kader van het project "Beter Benutten" stond Maarheeze weer op de lijst -- niet boven aan -- van nieuwe stations."

Bron: Han Poortman van reizigersorganisatie ROVER

In 2004 kwam het rapport "OV-Netwerk Brabantstad" uit, waarin Maarheeze net buiten de top 5 van kansrijke stadsrandstations viel. Dit was reden voor de Stichting Station Maarheeze om te gaan lobbyen voor een station. In 2007 de knoop doorgehakt (bedieningsgarantie van NS). In 2010 is gestart met de bouw van het nieuwe station.

Foto's aanrijding intercity met vrachtauto (22 juli 2010)

Foto's van de opening (13 juni 2010)

Foto's van de bouw van het nieuwe station (2009-2010)

Foto's van vóór de bouw van het nieuwe station (2004-2005)

Foto's van de acties van de Stichting Station Maarheeze

Downloads

Over station Maarheeze en het Openbaar Vervoer in de regio zijn in de loop der tijd veel publicaties verschenen. Ze zijn hieronder te downloaden. Voor de bestanden is Adobe Reader vereist, gratis te downloaden op adobe.com.

Ontwerpbesluit en Ruimtelijke Onderbouwing Station Maarheeze (Gemeente Cranendonck, juni 2008) PDF17KB Download
Rapportage Haalbaarheidsstudie Halte Maarheeze (ProRail Spoorontwikkeling / Arcadis, juni 2007) PDF1,8MB Download
Plan van Aanpak Station Maarheeze (Gemeente Cranendonck, februari 2007) PDF60KB Download
Aangenomen motie Station Maarheeze (PvdA Statenfractie Noord-Brabant, juni 2006) PDF168KB Download
Businesscase Station Maarheeze (Gemeente Cranendonck, SRE en Provincie Noord-Brabant, 2005) PDF1,2MB Download
Verkenning OV-Netwerk Brabantstad
(Provincie Noord-Brabant, SRE, B5 partners, 2004)
PDF3,3MB Download
Orion II - Beleidsvisie Openbaar Vervoer
(SRE, 2003)
PDF3,3MB Download
Tranferia - Een handreiking bij voorbereiding en realisatie.
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat)
PDF180KB Download
Verkennende Voorstudie Heropening Spoorweghalte te Maarheeze
(Hofstra Verkeersadviseurs, 1984-85)
PDF3,6MB Download