Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 28-12-2004

Businesscase station Maarheeze vertraagd

Ook zonder station en treinen kun je last hebben van vertraging. Zo bereikte ons het bericht dat het verdiepingsonderzoek naar de haalbaarheid van het station in Maarheeze is vertraagd. Het concept-rapport wordt eind januari 2005 verwacht, dat na bestuurlijke accordering midden februari 2005 definitief en openbaar zal worden.

De businesscase, met als opdrachtgevers het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), de gemeente Cranendonck en de provincie Noord-Brabant, zou eigenlijk eind december 2004 afgerond zijn. Volgens het SRE is de oorzaak van de vertraging het langzame verloop van het "communicatieve traject" met verschillende partijen. Ook het krijgen van garanties van belanghebbende partijen duurt lang.Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 28-12-2004

Station Maarheeze in werkplan ANWB

Van officiële zijde van de ANWB hebben we gehoord dat het station Maarheeze op het Werkplan Regio Zuid voor 2005 is geplaatst. Dit houdt in dat de ANWB tijd en geld gaat steken in het promoten van het station. De belangstelling van de ANWB komt voort uit de grote kansen die gezien worden voor de P+R functie van het station, ook vanwege de directe ligging aan de A2. Het bevorderen van dit soort P+R functies is een van de speerpunten van het beleid van de ANWB. Begin volgend jaar wordt de acties van het Werkplan verder uitgewerkt.Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 04-12-2004

Maij-Weggen: financiën geen issue

Op donderdag 2 december had een afvaardiging van Stichting Station Maarheeze een kringgesprek met de Commissaris v.d. Koningin, mw. Maij-Weggen.

Tijdens ons gesprek vertelde Maij-Weggen dat de locatie bij ’t Tipke logisch gekozen is. Ze benadrukte de belangrijke rol van de gemeente Cranendonck en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE).

Ook bevestigde Maij-Weggen dat, vanuit haar ervaring binnen Verkeer & Waterstaat, het belangrijkste criterium voor NS het aantal instappers is. De haalbaarheid van station Maarheeze moet blijken uit het verdiepingsonderzoek van het SRE (samen met de Gemeente en Provincie). De resultaten hiervan worden eind dit jaar verwacht.

Volgens Maij-Weggen zijn de financiën niet eens meer een issue bij kleine stationnetjes, als het aantal instappers maar gehaald wordt. Maij-Weggen stond er voor open, als wij in de toekomst nog eens met haar contact opnemen.Eindhovens Dagblad 03-12-2004

Kennismakingsbezoek Cranendonck

Maij-Weggen ziet station Maarheeze wel zitten

Door ROLAND DUIVIS

CRANENDONCK – „Kleine stationnetjes hebben altijd mijn sympathie.“ Commissaris van de koningin Maij-Weggen was gisteren tijdens haar kennismakingsbezoek aan Cranendonck duidelijk gecharmeerd van de plannen voor een station in Maarheeze. Ze zei dit nadat ze uitgebreid van gedachten had gewisseld met onder meer de actiegroep Station Maarheeze. Ze beloofde, indien noodzakelijk, een goed woordje te zullen doen voor de komst van het station. „Maar in eerste instantie is het natuurlijk aan de gemeente Cranendonck om de NS te overtuigen van de noodzaak ervan.“.

Als voormalig minister van Verkeer en Waterstaat heeft Maij-Weggen veelvuldig met problematiek rond stations in Nederland te maken gehad. „De NS hebben over de jaren veel kleine stations gesloten. Incidenteel komt er echter ook een bij, zoals bijvoorbeeld in Brandevoort. Een spoorverbinding tussen Weert en Eindhoven, met vlakbij de snelweg een station in Maarheeze, kan een positieve werking hebben op de hele regio. Wellicht is het mogelijk om iets dergelijks te realiseren in samenhang met kleine winkeltjes ter plaatse. Dergelijke constructies blijken succesvol in provincies als Groningen en Friesland“, vertelde Maij-Weggen.

In vijf uur tijd probeerde de commissaris van de koningin een beeld te krijgen van de actuele zaken in de gemeente Cranendonck. Cranendonck was de 63e van de in totaal 68 Brabantse gemeentes die Maij-Weggen dit jaar als kennismaking bezoekt.

De commissaris sprak gisterochtend op het gemeentehuis in Budel met de burgemeester en wethouders van Cranendonck over de problemen in het dorp. Natuurlijk kwamen de financiële problemen van Cranendonck ook aan bod. Om de begroting sluitend te krijgen, besloot de gemeenteraad vorige maand om de ozb met 21 procent te verhogen. Maij-Weggen over deze rigoreuze ingreep: „Toch vind ik dat de gemeente een verstandige keuze heeft gemaakt. Het is niet wenselijk om de schulden steeds maar op te laten lopen. Nu is in ieder geval de druk van de ketel.“

In het kasteeltje Cranendonck praatte ze vervolgens met de vijf fractievoorzitters van de gemeenteraad. In het luchthavengebouw van Kempen Airport voerde ze daarna een kringgesprek over de thema's buurtbeheer, verkeer en vervoer, de IJzeren Rijn en de sluiting van de Nassau Dietz kazerne. „Als het ons wordt gevraagd, wil de provincie graag meedenken over de toekomst van de kazerne. We hebben verschillende mogelijkheden besproken. In het laatste geval kan het terrein altijd nog worden teruggeven aan de natuur. Er komen door het vertrek van de Duitse soldaten veel huizen vrij in Budel. Veel gemeentes kampen juist met grote huizennood, het kan dus ook voordelig zijn.“

Rond een uur sloot ze het kennismakingsbezoek af. Een uur later moest ze namelijk alweer klaar zijn voor haar 64e gemeente dit jaar: Asten.

Weert informatief Zakenblad, december 2004

Burgerinitiatief leidt tot verdiepingsonderzoek

Reële kansen voor station in Cranendonck

‘Er komt een station in Maarheeze’. Dat is de doelstelling van de Stichting Station Maarheeze (SSM). Dit burgerinitiatief krijgt steeds meer steun vanuit de Cranendonckse gemeenschap. Onlangs verzamelde SSM maar liefst 7250 handtekeningen van medestanders. Een symbolische verklaring, dat zoveel mensen achter de inzet van deze stichting staan, is onlangs aangeboden aan burgemeester Meinema van Cranendonck.

Tijdens het in ontvangst nemen van die verklaring zei de burgemeester veel bewondering te hebben voor de aanpak van SSM. Hij, de wethouders en alle raadsleden, ondertekenden dan ook een verklaring waarin allen zich verplichten om SSM te ondersteunen en zich samen met de stichting in te zetten om het station van de grond te krijgen. Volgens Meinema komt het slechts zelden voor dat een dergelijk collectief zo’n unanieme steun van een gemeenteraad gedaan krijgt. SSM-voorzitter Harry Vorst vertelt dat dit met name komt, doordat de vrijwilligers van de stichting er nadrukkelijk voor kozen om de politiek niet bij dit burgerinitiatief te betrekken: “We wilden namelijk lange discussies in de gemeenteraad en gekissebis tussen de diverse fracties over deze zaak voorkomen. Dat zou veel te veel tijd gaan kosten. We hadden trouwens nooit verwacht dat we zoveel handtekeningen zouden verzamelen. Vooral het feit dat ook veel mensen uit Budel en het Belgische achterland ons initiatief ondersteunen, heeft ons verrast. Het motiveert ons collectief natuurlijk enorm om door te gaan met ons werk.”

Te gering aantal instappers
Reden voor de oprichting van SSM is het verschenen rapport ‘De toekomstvisie op het openbaar vervoer in Brabantstad’ in februari van dit jaar. Dit stuk bevat de gezamenlijke visie van de gemeenten Eindhoven, Helmond, Den Bosch, Tilburg en Breda, de provincie, SRE en NS/Prorail. Maarheeze komt hierin niet in aanmerking voor een station, met als voornaamste reden het te geringe aantal instappers. “Vanuit de overtuiging dat het in dit rapport ontbreekt aan nadere onderzoekcijfers, stak een aantal vrijwilligers de koppen bij elkaar en dat resulteerde eindelijk in de oprichting van een formele stichting”, legt bestuurslid Frits van der Wiel uit. “Alleen al uit het feit dat we op zeer korte termijn zo’n 25 vrijwilligers bij elkaar kregen, valt af te leiden dat het idee van een station in Maarheeze zeker leeft in deze gemeenschap.”.

Station/transferium
SSM stelt zich ten doel om niet alleen de kansen van een station in Maarheeze bij allerlei partijen te bepleiten, maar een combinatie van een station met een transferium of een P+R overstapplaats. Dit omdat de kansen en voordelen van een dergelijke grotere opzet in het verleden nog nooit eerder meegenomen zijn. “In de visie van Brabantstad gaat men nog steeds uit van de situatie in Maarheeze, zoals die in het begin van de 20e eeuw was. Dat was een station aan de spoorwegovergang aan de Stationsstraat, maar deze locatie is bij ons helemaal uit beeld vanwege ruimtegebrek voor een grote parkeerplaats en overlast voor omwonenden. Wij zetten ons dan ook in voor een station/transferium waar automobilisten meteen over kunnen stappen, zonder dat ze daarvoor ver moeten lopen. Is dat namelijk wel het geval, dan nemen velen niet de moeite om van de auto naar de trein over te stappen”, verduidelijkt Van der Wiel. De ideale plek voor een station/transferium is volgens SSM op een locatie bij het industrieterrein Den Engelsman nabij visvijver ’t Tipke. Groot voordeel van deze plek is dat het autoverkeer daarvoor niet door Maarheeze moet, maar er vanaf afslag 37 vanaf de A2 (Budel/Industrieterrein Maarheeze) naar toe kan rijden. Bovendien kunnen zowel inwonenden van Cranendonck en de omliggende gemeenten zo ook gebruik maken van het station in Maarheeze.

Bestaande dienstregeling
Komt het station niet bij de A2 te liggen, dan kan moeilijk worden voldaan aan een van de belangrijkste criteria voor de aanleg van nieuwe stations. Dat moeten namelijk minimaal 1000 reizigers zijn. Nog een belangrijk criterium, dat NS hanteert bij nieuwe stations, is dat het stoppen van de trein inpasbaar moet zijn in de bestaande dienstregeling. Volgens SSM kan aan beide voorwaarden worden voldaan. Vorst komt in dit verband met een rekenvoorbeeld: “Dagelijks gaan tussen de 60.000 en 100.000 personenauto’s over de A2. Stel dat slechts één procent gebruik gaat maken van het transferium in Maarheeze, dan zijn dat al 600 personen. En misschien worden er dat veel meer als de verkeersproblemen op de A2 rondom Eindhoven weer de kop opsteken. Onderzoek wees namelijk uit dat de huidige aanpassingen slechts tijdelijk een oplossing bieden. Bovendien start men eind 2005 met de verbreding van de A2/A67 Randweg Eindhoven, waardoor veel files voorspeld zijn en mensen wellicht graag met de trein gaan. Aangevuld met reizigers uit Cranendonck en uit de regio zit je dan zo op 1000 personen per dag of ver daarboven. Bovendien is ons inmiddels duidelijk dat het stoppen binnen de huidige NS-dienstregeling inpasbaar is. Dus deze twee criteria zijn geen probleem meer.”

Constructief overleg
Inmiddels heeft SSM er al heel wat werk op zitten. Zo zijn er contacten geweest met het lokale bedrijfsleven, het Ondernemers Contact Cranendonck en de Kamer van Koophandel. Al deze partijen zeiden al hun steun toe. Temeer omdat een station ook een versterking van de economische structuur met zich meebrengt. Ook is een lobby gestart naar diverse beslissers als de NS, het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, ProRail, Provinciale Staten, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en de gemeente Cranendonck. Met al deze partijen was sprake van een constructief overleg, dat uiteindelijk leidde tot de start naar een verdiepingsonderzoek betreffende de haalbaarheid van een station/transferium. Medio februari 2005 wordt hiervan de uitslag verwacht. “SSM is uitgenodigd om bepaalde ontwikkelingen, die tot nu toe in voorgaande onderzoeken niet aan de orde zijn geweest, schriftelijk in te brengen. Dit om ze mee te kunnen nemen in het huidige verdiepingsonderzoek. Door deze benadering en open houding van de betrokken partijen heeft onze stichting zeker een positief gevoel en kijken we hoopvol uit naar de uitslag van dit rapport. En gezien de gang van zaken tot nu toe, geloven we echt dat het station in Maarheeze er gaat komen”, aldus Vorst.

De Grenskoerier 01-12-2004

Heel veel steun voor Stichting Station Maarheeze

Bijna de helft van de Cranendonckse bevolking zette een handtekening

MAARHEEZE- Met een gele bak op wieltjes kwamen ze de raadszaal binnengerold. ‘Station Maarheeze’ stond erop en in de bak hadden de mensen van de Stichting Station Maarheeze alle steunbetuigingen verzameld die ze de afgelopen weken in Cranendonck op hadden gehaald. 7250 Stuks maar liefst. Bij supermarkten, huis-aan-huis-acties en gewoon spontaan op straat en zélfs in de raadszaal werd er getekend voor de komst van een station in Maarheeze. Burgemeester Meinema kreeg ze vorige week dinsdag allemaal aangeboden.

Nou ja, eigenlijk kreeg hij ze niet écht aangeboden. De handtekeningen hielden de mensen van de stichting zelf, je kunt per slot nooit weten wanneer ze nog eens van pas komen. De burgemeester kreeg in plaats daarvan een symbolische verklaring overhandigd, netjes ingelijst zodat hij hem in het gemeentehuis op kan hangen. Want of het station er ooit zal komen of niet, de ingelijste verklaring zal er altijd het bewijs van zijn dat de mensen van de SSM het onderste uit de kan hebben gehaald om hun doel te bereiken.
De plaats waar het moet komen hebben ze bepaald: achter ‘t Tipke.


De 7250 handtekeningen hielden ze zelf. Je kunt nooit weten wanneer ze van pas komen. Foto: DeMeus


Dicht bij de A2, grenzend aan het industrieterrein en geen woonhuizen in de buurt die er last van hebben. Voordelen heeft de komst van een station in de meest brede zin des woords. Woordvoerder Ad Schalk noemt de bereikbaarheid van werk en scholen maar ook van voorzieningen die niet in onze gemeente liggen -zoals ziekenhuizen-, ‘mensen die anders in de file zitten kunnen nu rechtstreeks naar de stad,’ aldus Schalk.
De stichting heeft de afgelopen maanden een enthousiaste lobby ondernomen en zodoende bij alle betrokkenen -en dat zijn er nogal wat: gemeente, provincie, SRE, ministerie, Pro Rail, NS- een positieve instelling weten te bereiken. Op donderdag 2 december gaan ze dat ook nog eens proberen bij Commissaris der Koningin Hanja May-Weggen die dan in Cranendonck op werkbezoek komt.
‘Bijna de helft van de Cranendonckse bevolking heeft getekend,’ aldus Ruud Liebregts, een van de SSMers die zich vanaf het begin sterk heeft gemaakt voor het station. ‘In Maarheeze en Soerendonk is dat zelfs tweederde van de bevolking en we hebben ook nog zo’n vijfhonderd handtekeningen uit België.’ Ook Sinterklaas en Junt bleken hun handtekening te hebben gezet voor het goede doel.
Eind december verwachten de mensen van de stichting het eindresultaat van de zogenaamde businesscase, een onderzoek naar de haalbaarheid van het station Maarheeze in opdracht van de SRE. Een van de eisen is dat het station gemiddeld zo’n duizend reizigers per dag moet verwerken.
Burgemeester, wethouders en raad van de gemeente Cranendonck hadden er in elk geval veel vertrouwen in. Allemaal ondertekenden ze de steunbetuigingsactie en gaven daarmee aan achter de komst van het station te staan. Burgemeester Meinema was vol lof over de initiatieven en de inzet van de SSM.

Cranendonck Courier 01-12-2004

7250 handtekeningen voor station Maarheeze

CRANENDONCK – Stichting Station Maarheeze (SSM) heeft ruim 7250 handtekeningen ontvangen voor de opening van het treinstation in Maarheeze. Dat werd dinsdagavond bekend toen SSM een verklaring aan de burgemeester van de gemeente Cranendonck overhandigde.

De steunbetuigingen worden gebruikt om de beslissende instanties, zoals gemeente, provincie en NS, te overtuigen van het belang van het station in Maarheeze. Daarbij speelt niet alleen het lokale en regionale belang een rol. Het station moet volgens SSM als “Poort van Brabant” direct aan de A2 Maastricht-Eindhoven komen liggen. Zo kan het station ook bijdragen aan het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen rond Eindhoven.

Medio december worden de resultaten van een verdiepingsonderzoek naar de haalbaarheid van station Maarheeze verwacht. Op 2 december a.s. brengt Commissaris v.d. Koningin van Noord-Brabant, mw. Maij-Weggen, een bezoek aan de gemeente en zal dan ook spreken met het bestuur van de stichting. Kijk voor meer informatie over SSM op www.stationmaarheeze.nlDe Grenskoerier 24-11-2004

7250 steunbetuigingen voor station Maarheeze

De inzamelingsactie van steunbetuigingen voor het treinstation Maarheeze is inmiddels beëindigd. Op 4 november organiseerde Stichting Station Maarheeze (SSM) een info-avond, die druk bezocht en zeer geslaagd was. De info-avond betekende het startsein van de steunbetuigingsactie, waarin de bevolking om hun schriftelijke steun werd gevraagd.

De inwoners van Cranendonck hebben massaal gehoor gegeven aan deze oproep. Mensen zijn spontaan handtekeningen in hun buurt gaan ophalen. Ondernemers hebben SSM benaderd of zij (meer) steunformulieren konden krijgen of kopieerden ze zelf. Overal werden de vrijwilligers van SSM aangesproken. Ook de kinderen hebben op hun wijze via de scholen bijgedragen. Het “Treintje Zonder Lijn” was een groot succes en tekeningen en kleurplaten zijn met stapels binnengekomen.

Dat heeft geleid tot een fenomenale eindstand van meer dan 7250 steunbetuigingen voor de realisatie van het treinstation in Maarheeze. Van de Cranendonckse bevolking heeft bijna de helft van de inwoners die in staat zijn om te tekenen, ook daadwerkelijk getekend. In Budel, Budel-Schoot en Budel-Dorplein heeft maarliefst éénderde deel van de bevolking getekend. In Maarheeze, Soerendonk en Gastel bedraagt dit zelfs tweederde deel. Vanuit België zijn ruim 500 steunbetuigingen ontvangen.

De resultaten van de steunbetuigingsactie zijn op dinsdag 23 november bekend gemaakt bij de raadsvergadering van de gemeente Cranendonck.

SSM zal de steunbetuigingen gebruiken om de verschillende beslissers en adviseurs (SRE, Gemeente, Provincie, NS, Prorail, Ministerie van V&W) van het belang van een station in Maarheeze te overtuigen. Het resultaat van de steunbetuigingsactie wordt ook meegenomen in het lopende verdiepingsonderzoek (businesscase) naar de haalbaarheid van een station in Maarheeze. Het rapport wordt half december verwacht.

Op 2 december a.s. brengt de Commissaris der Koningin van Noord Brabant, Mw. H. Maij-Weggen, een kennismakingsbezoek aan de gemeente Cranendonck. Op verzoek van mw. Maij-Weggen wordt er tijdens dit bezoek ook tijd ingeruimd voor twee kringgesprekken die handelen over actuele onderwerpen, die binnen de gemeente Cranendonck spelen. SSM is als een vertegenwoordiger van het onderwerp "verkeer en vervoer" uitgenodigd om deel te nemen aan een kringgesprek.


Bouw station Maarheeze reeds begonnen?


Eindhovens Dagblad 24-11-2004

Stichting vergaart 7250 handtekeningen

Veel steun voor station Maarheeze

Door onze correspondent JEN MANSVELT

CRANENDONCK – De actieweken in Cranendonck voor de bouw van een station in Maarheeze hebben 7.250 handtekeningen van medestanders opgeleverd.

„Aan dit aantal heb ik zelfs in mijn stoutste dromen niet durven denken“, zei secretaris Ruud Liebregts van de Stichting Station Maarheeze (SSM) gisteren toen hij in de gemeenteraad de handtekeningen symbolisch overhandigde aan burgemeester Meinema.

De stichting heeft onder het motto ’Er komt een station in Maarheeze’ met succes draagvlak gezocht onder de bevolking van Cranendonck. Volgens Liebregts heeft bijna de helft van de Cranendonckers die een handtekening kunnen zetten dat ook gedaan. „In Maarheeze en Soerendonk heeft tweederde deel van de bevolking getekend, in Budel en Gastel ongeveer eenderde en in Budel-Schoot en Budel-Dorplein zelfs nog iets meer.“

Ook vanuit het Belgische achterland kreeg de SSM vijfhonderd steunbetuigingen.

Burgemeester Meinema kreeg gisteren een getekende verklaring dat 7250 handtekeningen zijn ontvangen. „De handtekeningen houden we zelf“, licht SSM-bestuurslid Ad Schalk toe. „We willen niet dat ze hier of daar in een prullenbak verdwijnen.“

Ook andere instanties krijgen binnenkort de getekende verklaring van de stichting. Commissaris van de Koningin H. Maij-Weggen, die op 2 december voor een werkbezoek naar Cranendonck komt, krijgt hem eveneens.

Burgemeester Meinema sprak gisteren zijn bewondering uit voor het initiatief en de inzet van de SSM. Hij en de wethouders en alle aanwezige raadsleden hadden er dan ook geen enkele moeite mee een verklaring te ondertekenen waarin ze zich verplichten om de SSM met raad en daad te steunen en zich in te zetten om samen met SSM een station in Maarheeze te realiseren: „Ik teken dat graag“, aldus Meinema. Volgens hem is ’zelden een comité geweest dat zo’n unanimiteit bij de raad teweeg heeft gebracht.’

In hoeverre de handtekeningen van invloed zijn op de uitkomst van het onderzoek dat bureau Goudappel Coffeng doet naar de haalbaarheid van de stationsplannen, zal medio december blijken. Dan moet het rapport verschijnen. Een station in Maarheeze zal ten minste duizend nieuwe reizigers per dag moeten opleveren.

Hoewel de SSM nog steeds handtekeningen ontvangt, houdt de stichting vast aan het aantal van 7.250. „Als blijkt dat mensen twee keer getekend hebben, hebben we in ieder geval nog wat andere handtekeningen achter de hand“, aldus Liebregts.

Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 23-11-2004

7250 steunbetuigingen voor station Maarheeze

Stichting Station Maarheeze (SSM) heeft ruim 7250 handtekeningen ontvangen voor de opening van het treinstation in Maarheeze. Dat werd dinsdagavond bekend gemaakt bij de raadsvergadering van de gemeente Cranendonck.

Dit betekent dat ongeveer de helft van de bevolking van Cranendonck die zou kunnen tekenen, ook daadwerkelijk getekend heeft. Van de steunbetuigingen kwamen er ruim 500 uit België, voornamelijk Hamont-Achel.

In Maarheeze en Soerendonk heeft ongeveer tweederde deel van de inwoners getekend. In Budel en Gastel maarliefst een derde deel van de inwoners. In Budel-Schoot en Budel-Dorplein zelfs nog iets meer.

Burgemeester Meinema reageerde verrast en enthousiast op het grote aantal steunbetuigingen vanuit de bevolking. Hij nam een verklaring in ontvangst, getekend door de bestuursleden van SSM. Meinema reageerde zeer positief en zei dat hij ons initiatief oprecht steunt en grote waardering heeft voor de inzet van de mensen binnen de stichting.

Vervolgens was het de beurt aan het College van B&W en de Gemeenteraad om hun steun aan de bevolking uit te spreken. Daartoe konden zij de volgende verklaring tekenen:

De vertegenwoordigers van de gemeente Cranendonck:
- de leden van het College van Burgemeester en Wethouders
- de leden van de Gemeenteraad

verklaren dat zij:
- kennis hebben genomen van de 7250 steunbetuigingen voor de realisatie van het station Maarheeze;
- de activiteiten van Stichting Station Maarheeze met raad en daad steunen;
- zich zullen inzetten om samen met Stichting Station Maarheeze het treinstation voor de gemeente Cranendonck te realiseren.

Burgemeester Meinema tekende deze verklaring maar al te graag, waarmee hij zijn steun aan SSM onderstreepte en het voorbeeld gaf aan de wethouders en de raadsleden, die daarna ook allemaal tekenden.

Meinema besloot: “de raad is nog nooit zo snel tot een unaniem besluit gekomen”.Cranendonck Courier 10-11-2004

”De bevolking moet nu een duidelijk signaal geven”

CRANENDONCK – De Stichting Station Maarheeze (SSM) heeft vorige week het startsein gegeven voor een twee weken durende actieweek, waarbij de inwoners van Cranendonck worden opgeroepen om zich aan de hand van o.a. een steunbetuigingsactie hard te maken voor de komst van een treinstation, dan wel transferium in Maarheeze.

De informatieavond donderdag in De Smeltkroes in Maarheeze werd goed bezocht door zo’n tweehonderd mensen. De opzet van de avond bestond er enerzijds uit om de bezoekers te informeren over de mogelijkheden van een Maarheezer treinstation en anderzijds aan te sporen om de Cranendonckse bevolking te overtuigen van het belang van een station.

Sinds het begin van haar lobby voor een station in Cranendonck heeft de stichting vele (positieve) gesprekken gevoerd met o.a. de NS, het bedrijfsleven, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), de provincie Noord-Brabant en de gemeente. Tot vorige week ontbrak er echter nog één groepering in het bovenstaande rijtje, namelijk de burgers. Om de lokale bevolking te bereiken reed er zaterdag een ‘treintje zonder lijn’ door Cranendonck. In iedere dorpskern was er een stationnetje. Iedereen die het wilde, mocht een gratis ritje maken. Uit de luidsprekers klonk toepasselijke muziek als ‘Per spoor’ (kedeng kedeng) van Guus Meeuwis. Op alle basisscholen waren honderden treinkaartjes verspreid en de belangstelling onder de kinderen was dan ook zeer groot om een ritje in het treintje te maken.
In Budel was er een tijdelijk station ingericht aan de Dr. A. Mathijsenstraat, vlak bij de Albert Heijn. Ook werden er door ‘conducteurs’ op diverse plaatsen handtekeningen verzameld. De meeste voorbijgangers reageerden enthousiast en lieten weten de actie te steunen, slechts een enkeling was niet bereid om het steunbetuigingsformulier te tekenen.

Sylvia van den Elshout, actief lid van de stichting, heeft er alle vertrouwen in dat er uiteindelijk een station of transferium in Maarheeze komt. Van den Elshout: “Een belangrijk aspect in de mogelijke komst van een station is de rol die er in de toekomst is weggelegd voor de legerplaats in Budel. Zo zijn er plannen om er een opleidingcentrum te vestigen voor Nederlandse militairen. Defensie neemt het wel of niet komen van een station in Maarheeze mee in haar besluitvorming over de legerplaats.”De mogelijke komst van Nederlandse militairen naar Budel wordt ook meegenomen in een zogenoemde business case, een verdiepingsonderzoek naar de haalbaarheid van een station in Maarheeze, dat momenteel wordt uitgevoerd door het bureau Goudappel Coffeng. Naar verwachting wordt het rapport deze maand afgerond.
Dick van Ommeren, bestuurslid van de Stichting Station Maarheeze: “De betrokken instanties hechten een grote waarde aan die business case. Met de steunbetuigingsactie willen we de beslissende instanties zoals het SRE, de NS en de gemeente laten zien dat er niet alleen maar moet worden gekeken naar de cijfers, maar ook naar de wil van de bevolking. Daarom is het van belang dat ook zij van zich laat horen. De bevolking moet nu een duidelijk signaal geven richting de beslissende instanties. Inwoners van de gemeente moeten ambassadeurs worden voor de komst van het station.”

Van den Elshout: “Met het treintje hopen wij mensen uit heel Cranendonck er bewust van te maken dat een station in Maarheeze ook in hun belang is. Dat het toevallig Station Maarheeze heet komt omdat het gebruikelijk is dat de plaatsnaam in de naam van een station terugkomt. Tot nu toe zijn de reacties ook buiten Maarheeze razend enthousiast. Het treintje zit steeds helemaal vol en de mensen op straat en in de winkels zwaaien uitbundig naar ons.”

U kunt uw steun nog betuigen tot 20 november door het papieren steunbetuigingsformulier te tekenen bij de inzamelpunten. Hieronder vindt u een overzicht (formulieren zijn bij de inzamelpunten beschikbaar): Albert Heijn (Budel), De Borgh (Budel), C1000 (Budel), Claassen (Maarheeze), Den Donck (Soerendonk), Edah (Budel-Schoot), Herman Nouwen (Maarheeze), Mariënburght Zorgcentrum (Budel), Marishof Zorgcentrum (Maarheeze), De Schaapskooi (Gastel), De Schakel (Budel-Dorplein), De Smeltkroes (Maarheeze), Super de Boer (Maarheeze).
Daarnaast is het mogelijk om via de website (www.stationmaarheeze.nl) een digitaal formulier te tekenen.

De handtekeningen worden op 23 november aangeboden aan burgemeester Meinema. “We hopen dat de handtekeningen net als bij een estafette worden doorgegeven naar andere instanties, zoals bijvoorbeeld de provincie en de Tweede Kamer”, vertelt Van Ommeren.

Voor meer informatie over de Stichting Station Maarheeze zie: www.stationmaarheeze.nl.

Eindhovens Dagblad 08-11-2004

Grote toeloop op ’treintje zonder lijntje’ in Cranendonck

CRANENDONCK – Geen stiptheidsactie van NS-conducteurs zaterdag in Maarheeze. Geen vakbondsactie waarbij de centra van de Cranendonckse kernen werden afgesloten. Wel een actie van Stichting Station Maarheeze (SSM), die met het ’treintje zonder lijntje’ alle Cranendonckse kernen aandeed en de kinderen de kans gaf om in een treintje een tochtje door het dorp te maken.


Een drukte van belang zaterdag bij het "treintje zonder lijntje" in Maarheeze. (Foto Ton de Hond)


Gecontroleerd door heuse conducteurs en begeleid door toepasselijke muziek als ’kedeng, kedeng’ van Guus Meewis hebben zaterdag ruim vijfhonderd kinderen gebruik gemaakt van het treintje. „Een ongekend succes“, aldus SSM-voorzitter Harry Vorst. Ook over de steun van de Cranendonckse burgers is hij zeer te spreken: „Eigenlijk vult iedereen wel een formuliertje in. Iedereen steunt onze actie“.

Ook mensen uit Breda en Weert die toevallig een dagje in Maarheeze op bezoek zijn, aarzelen niet. „Een station in Maarheeze zou ook voor ons wel gemakkelijk zijn“, zegt één van hen.

De handtekeningen die zaterdag zijn opgehaald, zijn nog niet geteld: „Er zijn er veel in de dozen bij de supermarkten gestopt en die halen we volgende week op. Het zijn er in ieder geval vele honderden.“ Ook via internet (http://www.stationmaarheeze.nl) komen veel steunbetuigingen binnen.

Het resultaat van de actie wordt op 23 november aangeboden aan burgemeester Meinema. Tot 20 november kunnen in de gemeenschapshuizen en in verschillende winkels nog steunbetuigingen worden ingeleverd.

Eindhovens Dagblad 05-11-2004

Informatieavond over acties Cranendonck

'Legerplaats afhankelijk van station'

Door onze correspondent JEN MANSVELT

MAARHEEZE - De toekomst van de legerplaats in Budel hangt voor een belangrijk deel af van de toekomst van een station in Maarheeze. Dat werd gisteravond bekend tijdens een door ruim tweehonderd mensen bezochte informatiebijeenkomst van de Stichting Station Maarheeze (SSM).

"Defensie neemt het wel of niet komen van een station in Maarheeze mee in haar besluitvorming over de legerplaats Budel. Die beslissing van Defensie wordt waarschijnlijk al eind dit jaar genomen", vertelde A. Schalk, bestuurslid van SSM. Zoals enige tijd geleden bekend werd, zullen de Duitse militairen die nu nog in de Nassau Dietzkazerne gelegerd zijn, daar in 2006 vertrekken. Eén van de mogelijkheden is, dat de Budelse kazerne dan weer onderdak gaat bieden aan Nederlandse militairen.
Daarmee lijkt een belangrijk argument toegevoegd te worden aan de lange lijst vóór vestiging van een station in Maarheeze. Het bureau Goudappel Coffeng neem het motief mee in een verdiepingsonderzoek naar de haalbaarheid van zo'n station.
"De beslissing over de komst van een station in Maarheeze wordt genomen door de beslissers binnen het SRE, de provincie, de NS en de gemeente", hield SSM-voorzitter H. Vorst de aanwezigen voor. "En die beslissers zijn niet alleen gevoelig voor cijfertjes, maar ook voor u. En daarom bent u belangrijk. U moet van u laten horen en dat doet u door steunbetuigingen in te vullen", betoogde hij.
Met de informatieavond werd het startsein gegeven voor een actieperiode waarbij de bevolking op allerlei manieren benaderd wordt. In alle Cranendonckse kernen kunnen bewoners hun steunbetuiging kwijt in de gemeenschapshuizen of supermarkten. De handtekeningen worden op 23 november aangeboden aaan burgemeester Meinema. "Wellicht dat we hem verzoeken om de handtekeningen weer door te geven aan een andere instantie. Zo krijgen we als het ware een estafette-actie", vertelt Schalk.

Zaterdag voert SSM in alle Cranendonckse kernen acite: in alle kernen rijdt dan een treintje rond, waarvoor de kinderen via de scholen gratis kaartjes hebben ontvangen. De dienstregeling van het treintje ziet er als volgt uit: Budel Dorplein (Stationsplein) van 10.45 tot 11.05 uur, Budel-Schoot (Edah-Stationsweg) van 11.10 tot 11.30, Budel (Albert Heijn-Mathijsenstraat): 11.45 tot 13.30 uur, Gastel (Sint Cornelisplein): 13.45 tot 14.45 uur, Soerendonk (Den Donck-Van Schaiklaan) 14.30 tot 15.00 uur en Maarheeze (Super de Boer-Smits van Oyenlaan) van 15.15 tot 17.00 uur. In alle kernen is SSM aanwezig met een informatiestand.

De Grenskoerier 03-11-2004

Op het goede spoor... geef nu uw steun voor het station!

MAARHEEZE - Stichting Station Maarheeze roept alle inwoners van Cranendonck op om tijdens de steunbetuigingsactie, die tot 20 november duurt, te tekenen voor het station. Knip daarvoor de bon elders in deze Grenskoerier uit (zie pagina 2) en vul deze in. Op de bon vindt u een overzicht van inzamelpunten in de hele gemeente waar de bon ingeleverd kan worden. Bij de inzamelpunten zijn extra steunbetuigingsformulieren beschikbaar. Ook is het mogelijk uw steun te betuigen via de website www.stationmaarheeze.nl.

In het afgelopen half jaar is SSM constant actief geweest om het belang van de Cranendonckers te vertegenwoordigen. “Alle politieke partijen op gemeentelijk en provinciaal hebben zich positief opgesteld t.o.v. het station”, zegt SSM-voorzitter Harry Vorst. “Er zijn gesprekken geweest met het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), NS, Provincie en Gemeente. Ook het bedrijfsleven reageert bij monde van het Ondernemers Contact Cranendonck en Kamer van Koophandel positief op het initiatief.”
Maar één groep ontbreekt nog in het rijtje, namelijk de burgers van Cranendonck. “Wij geloven echt dat het station er komt, en het geloof van de inwoners stijgt ook zienderogen. Zij moeten nu een duidelijk signaal geven richting de beslissende instanties. Dat geeft zeker een grote impact”, zegt bestuurslid Ruud Liebregts.

Tijdens de steunbetuigingsactie zal SSM een aantal keer de straat op gaan om u te informeren en enthousiasmeren. Te beginnen op zaterdag 6 november, want dan rijdt het “Treintje Zonder Lijn” door Cranendonck. U en uw kinderen zijn uitgenodigd om een keertje gratis mee te rijden. In elk dorp komt een “stationnetje”. De trein zal tussen 10.30 en 11.30 uur in Budel-Dorplein en Budel Schoot rijden. Van 11.30 tot 13.30 uur rijdt het treintje rondjes door Budel. Gastel en Soerendonk volgen tussen 13.30 en 15.00 uur. Tot slot rijdt de trein in Maarheeze van 15.00u tot 17.00u. Kijk voor de exacte dienstregeling op www.stationmaarheeze.nl.
Daarna zal een afvaardiging van SSM regelmatig ergens te zien zijn, onder andere op de wekelijkse markten in Budel en Maarheeze.
Alle kinderen op de Cranendonckse basisscholen hebben deze week een gratis treinkaartje voor het “Treintje Zonder Lijn” gekregen. De meeste scholen doen ook mee aan de kleur-, ontwerp- of schrijfwedstrijd. Kinderen kunnen bijvoorbeeld een kleurplaat, tekening of verhaal inleveren.
De uitkomst van de steunbetuigingsactie zal worden gebruikt om de diverse beslissers tot een positieve steun en beslissing te bewegen. “Daarom durven wij te zeggen: er komt een station”, besluit Harry Vorst.

Eindhovens Dagblad 27-10-2004

Informatieavond op 4 november een van de acties

SSM: oproep bewoners inzake station Maarheeze

MAARHEEZE - Stichting Station Maarheeze (SSM) roept de hulp van de Cranendonckse bevolking in om de bevoegde instanties duidelijk te maken dat een station in Maarheeze geen wens is van een kleine groep actievelingen, maar van de hele bevolking. SSM heeft dan ook voor de maand november een aantal acties op touw gezet om de bevolking te benaderen. "We beginnen donderdag 4 november om acht uur met een informatieavond in de Smeltkroes. We willen iedereen duidelijke informatie verstrekken over de stand van zaken en de mensen duidelijk maken wat de Cranendonckse bevolking aan een station in Maarheeze heeft", vertelt SSM-bestuurslid Ad Schalk. SSM hoopt op een grote opkomst. "We hebben de politiek wakker geschud en ze moet natuurlijk wel wakker blijven", vindt Schalk.

Volgens SSM-voorzitter Harry Vorst is het op deze avond beslist niet de bedoeling om achterom te kijken: "We gaan niemand de zwarte Piet toespelen omdat er nog geen station is. We willen de mensen duidelijk maken dat wij in de komst van een station geloven en we hopen dat de bezoekers van de avond met een positief gevoel weggaan. Ze moeten als het ware ambassadeurs voor een station worden."

SSM hoopt ook veel bewoners uit de andere kernen van Cranendonck op de avond te zien: "Het station gaat alle Cranendonckers aan. Dat het toevallig 'Station Maarheeze' heet, ligt niet aan ons. Dat is afhankelijk van de plaats. Ook mensen uit Budel of Gastel hebben er voordeel bij. De files naar Eindhoven zijn nu misschien wat opgelost, maar volgens de prognoses staat over een paar jaar alles weer vast. Bovendien hebben alle Cranendonckse bedrijventerreinen er voordeel bij", aldus Vorst.

De informatieavond is tevens het startsein voor een grote steunbetuigingsactie. Middels formulieren in het plaatselijke weekblad kunnen Cranendonckers uiting geven aan hun sympathie. SSM heeft ook de Cranendonckse basisscholen om medewerking gevraagd. De scholen in Maarheeze en enkele scholen uit Budel hebben reeds medewerking toegezegd. SSM rekent erop dat ook de andere scholen positief zullen reageren. Kinderen kunnen aan een kleur- teken- of opstelwedstrijd meedoen. "Het is belangrijk dat de kinderen weet krijgen van de kansen van een station in Maarheeze. Zij zijn misschien wel de eerste gebruikers van de trein."

Om aandacht voor de actie te vragen, rijdt er in alle Cranendonckse kernen op zaterdag 6 november een treintje rond. In iedere kern wordt dan ook een als infostand ingericht stationnetje geplaatst.

De reacties van de bevolking worden meegenomen in het rapport dat de haalbaarheid van een station in Maarheeze moet aantonen. "En daarna komt het er gewoon", besluit Harry Vorst.

De Grenskoerier 20-10-2004

De Stichting Station Maarheeze zoekt steun onder de hele Cranendonckse bevolking

MAARHEEZE- ‘We willen een bevestiging hebben dat de hele Cranendonckse bevolking achter ons staat,’, zegt Ruud Liebregts. En ook Harry Vorst, de voorzitter van de Stichting Station Maarheeze, vindt dat dit initiatief door de hele bevolking gedragen moet worden. Daarom gaan ze daar de komende tijd werk van maken . Te beginnen op 4 november. Dan staat er om 20.00 uur een info-avond gepland in De Smeltkores. Dan gaat ook de steunbetuigingsactie van start waarover u binnenkort nader wordt geïnformeerd.

‘Toen we begonnen met onze acties voor een station in Maarheeze kregen we volmondig néé op request,’ vertelt woordvoerder Frits van der Wiel. ‘Onze acties hebben inmiddels als resultaat dat we weer ‘op de kaart staan’. Er wordt een zogenaamde businesscase gedaan. Dat is een onderzoek naar de haalbaarheid van een station. Het feit dat een dergelijk onderzoek veel geld kost geeft aan dat men er toch op een positieve manier naar wil kijken.’

Voor alle betrokken partijen -SRE, Provincie, gemeente, NS, Prorail en het ministerie van Verkeer en Waterstaat- speelt ook de locatie een belangrijke rol. Op de plaats waar het station Maarheeze vroeger lag, zo weten de mensen van de stichting, maken ze geen enkele kans.

‘Daar, aan de Stationsstraat, zou het veel te veel overlast geven. Parkeerplaatsen zijn er ook niet. Daarom hebben wij als locatie een plek bij industrieterrein Den Engelsman gekozen tegenover ’t Tipke’.

Een plek die heel veel voordelen heeft en die het SRE en de Provincie ook nog niet eerder in beeld hadden. Een plek die vanaf de A2 heel gemakkelijk te bereiken is, ook voor mensen die van Budel of van België komen. Aangezien er geen omwonenden zijn is er ook geen overlast. Alle gewenste infrastructuur is aanwezig, bovendien perkeergelegenheid in overvloed. Voor het industrieterrein zal het ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden bieden.

‘En de kazerne,’ merkt Harry Vorst op. ‘Stel dat er Nederlandse militairen komen dan zou een station in de buurt toch ook geen overbodige luxe zijn. Trouwens, ook wanneer men dit terrein voor andere activiteiten gaat gebruiken zal de aanwezigheid van een station in de buurt altijd een pré zijn.’

De Stichting Station Maarheeze is een burgerinitiatief dat aan geen enkele politieke partij gelieerd is. ‘In ons collectief hebben we mensen uit alle politieke stromingen en door de Cranendonckse politiek wordt ons initiatief breed gedragen,’ aldus Frits van der Wiel. ‘Wat we nu heel hard nodig hebben is een even brede steun onder de bevolking.’. Daarom beginnen ze op 4 november dan ook hun steunbetuigingsactie die, naar ze hopen, heel veel handtekeningen op gaat leveren. En in de dagen na 4 november zullen ze zich beslist ook nog laten zien en horen!

Wie daar niet op kan wachten kan ook de altijd actuele website www.stationmaarheeze.nl raadplegen.

Eindhovens Dagblad 02-10-2004

Stichting reageert verheugd

Station Maarheeze in voorlopig plan SRE

Door onze correspondent Jen Mansvelt

Zaterdag 2 oktober 2004 - MAARHEEZE – Het verheugt de Stichting Station Maarheeze (SSM) dat in het concept Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) van het regiobestuur SRE de mogelijkheid genoemd wordt dat Maarheeze in 2006 een station krijgt. Uit nader onderzoek, een businesscase, moet blijken of het een haalbare gedachte is en of het station ook opgenomen kan worden in de definitieve versie van het RVVP, die in april verschijnt.

„Het is ons duidelijk, dat de businesscase heel erg belangrijk is“, vertelt Ruud Liebregts van SSM. „Alle partijen die met de bouw van. een station – of transferium – in Maarheeze te maken hebben, trekken straks daaruit hun conclusies. Zelf ziet hij het rapport met een goed gevoel tegemoet: „Er dienen zich steeds meer argumenten vóór een station in Maarheeze aan.“ Hij doelt op het nut dat een station kan hebben voor de legerplaats in Budel: „Als de Duitsers daar weg zijn en het zou een kazerne worden voor Nederlandse militairen, dan is een station in de onmiddellijke nabijheid van essentieel belang. Dat bleek uit gesprekken die we met de Nederlandse overste van de legerplaats hebben gehad.“

Het station zou volgens Liebregts ook van groot belang zijn als de legerplaats in de toekomst omgebouwd zou worden tot grootschalig evenemententerrein, zoals is geopperd door CDA-raadslid H. Hoeben. Verder blijkt volgens hem uit reacties die SSM krijgt dat het station ook een rol kan spelen voor mensen in België en het Limburgse achterland.

Liebregts erkent dat het probleem van de files tussen Maarheeze en Eindhoven nu grotendeels is opgelost: „Althans voorlopig. Als de ombouw van de A2 begint, komen die problemen terug. En na 2011 worden er weer grote fileproblemen voorzien.“

Een woordvoerster van het SRE stelt dat het station in het concept-RVVP is opgenomen ’omdat met deze ontwikkeling rekening gehouden moet worden.’ Volgens haar mogen er verder nog geen conclusies aan verbonden worden en is de uitkomst van de businesscase van groot belang: „We verwachten het rapport in november. Er moet uit blijken wat de waarde van een station in Maarheeze is.“

Om aan te tonen dat de Cranendonckse bevolking achter de opening van een station in Maarheeze staat, houdt SSM in november een publieksactie: „Op 4 november is er een informatieavond in De Smeltkroes in Maarheeze. Dat is het begin van twee actieweken waarin we de burgers benaderen voor schriftelijke steunbetuigingen“, aldus Liebregts.

Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 03-09-2004

Bezoek van ANWB en VNO-BZW/OCC

Ook tijdens de vakantie heeft de Stichting Station Maarheeze niet stil gezeten en zijn er naast de gebruikelijke bestuursvergaderingen ook nog externe gesprekken gevoerd. Op woensdag 18 augustus jl. bracht mr. Mike P.J.M. Pinckaers, beleidsmedewerker Juridische Zaken bij de ANWB in Den Haag een bezoek aan Maarheeze. Gebleken is dat ook de ANWB belang heeft bij een station in Maarheeze, want van de 3,9 miljoen leden heeft de ANWB ruim 1 miljoen treinreizigers. De ANWB maakt deel uit van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (LOCOV). Het LOCOV heeft een zeer zwaar adviserende stem bij alle besluiten van de NS. Met de ANWB is een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek.

Op donderdag 19 augustus jl. heeft Peter van Run, secretaris van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (VNO-BZW) en tevens secretaris van het Ondernemers Contact Cranendonck (OCC), een bezoek gebracht aan Maarheeze. Hij is het met ons eens dat de infrastructurele situatie in Maarheeze uniek is. Ook verwacht hij dat het aantal reizigers dat vanaf de A2 komt aanzienlijk zal zijn, omdat het knelpunt rond Eindhoven voorlopig niet opgelost zal worden. Peter van Run brengt het belang van een station in Maarheeze in tijdens een bestuursvergadering van het OCC.Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 09-07-2004

Beleidscommissie Cranendonck wil ook station

Op maandag 21 juni jl. heeft Ruud Liebregts namens Stichting Station Maarheeze ingesproken bij de Beleidscommissie van de gemeente Cranendonck. Daarbij draaide het ons om de principe-uitspraak of de raad achter een station in Maarheeze staat. Alle fracties reageerden positief.

De voordelen van een station in Maarheeze hebben we toegelicht. Veel beleidsdoelstellingen kunnen met een station in Maarheeze in één klap gerealiseerd worden. Denk daarbij aan betere bereikbaarheid, versterking van het platteland, verbetering van het openbaar vervoer, impulsen voor de huizenmarkt en het bedrijfsleven, verhoging van de verkeersveiligheid etcetera.

De leden van de beleidscommissie zijn eensgezind willen "knokken voor geld station Maarheeze", zo kopte het Eindhovens Dagblad de volgende dag. Maar wat het financiële aspect betreft, wachten een aantal partijen toch liever af tot de uitkomst van het verdiepingsonderzoek dat momenteel loopt.Eindhovens Dagblad 22-06-2004

Politiek Cranendonck eensgezind:

'Knokken voor geld station Maarheeze'

Door Els Potma

CRANENDONCK - De gemeente Cranendonck moet alles in het werk stellen om een transferium in Maarheeze te krijgen. Daarover zijn de leden van de plaatselijke Beleidscommissie het eens. Over de financiering van het station wordt verschillend gedacht. De PvdA vindt dat het transferium er koste wat het kost moet komen. Andere partijen zijn terughoudender.

Het Rijk heeft ieder jaar zo'n tien miljoen euro beschikbaar voor de bouw van twee nieuwe stations. F. Arink (CDA) zei gisteren: 'We moeten ervoor vechten dat wij dat geld krijgen.' Volgens F. van der Wiel -(PvdA) echter zijn er ook nog genoeg 'andere potjes' te bedenken waarmee een station gefinancierd zou kunnen worden. 'Maar de insteek is dat het Rijk het betaalt. De vraag is dus niet of het station er komt, maar wanneer.' Het college deelt de mening van de raad. En ook het Samenwerkingsverband regio Eindhoven (SRE) heeft zich positief uitgesproken over een station in Maarheeze. Momenteel wordt de haalbaarheid ervan onderzocht. De commissieleden waren het er gisteravond over eens dat 'de lijntjes' naar onder meer SRE, provincie en NS vooral warm gehouden moeten worden.

Eindhovens Dagblad 21-06-2004

Stichting pleit opnieuw vóór station Maarheeze

MAARHEEZE - Staat de gemeenteraad van Cranendonck positief ten opzichte van de realisatie van een station/transferium in Maarheeze? En zo ja, heeft de gemeenteraad daar mogelijk ook geld voor over? Deze vragen wil Stichting Station Maarheeze (SSM) vanavond van de leden van de beleidscommissie uit de gemeenteraad van Cranendonck beantwoord krijgen. Eén van de oprichters van SSM, R. Liebregts, spreekt vanavond de commissie toe.

SSM denkt dat de positie van de stichting duidelijk sterker wordt als er met instanties als het SRE gesproken moet worden, als de gemeenteraad zich duidelijk voor een station/transferium in Maarheeze uitspreekt. Ook de uitspraak dat de gemeente desnoods financieel wat wil bijspringen zou zeer welkom zijn.

Ministerie en NS hebben voor een nieuw station maximaal vijf miljoen euro over. Volgens SSM zou dit voldoende moeten zijn voor de Maarheezer situatie, maar een toezegging van de gemeente om eventuele tekorten aan te vullen zou prettig zijn. Verder roept SSM de raadsleden en politieke partijen op om al hun contacten te benutten ten bate van een station.

De stichting pleit voor een station met transferiumfunctie in de nabijheid van visvijver 't Tipke en industrieterrein Den Engelsman. Als hier een transferium wordt aangelegd, zou dit een aanzuigende werking moeten hebben op het autoverkeer op de nabijgelegen A2. "We hebben hier te maken met een ideale situatie, waar automobilisten nog vóór de files de kans hebben om over te stappen op het openbaar vervoer", aldus Liebregts. Liebregts zal de raadsleden vanavond nog eens alle voordelen van een station in Maarheeze voorleggen. Een transferium hier zou bijvoorbeeld positief kunnen zijn voor bedrijven op het nabijgelegen industrieterrein en voor de legerplaats. Maar ook ziet hij voordelen voor mensen die geen auto hebben. De beleidscommissie vergadert vanavond vanaf 19.30 uur in gemeenschapshuis de Borgh in Budel.

Eindhovens Dagblad 19-06-2004

Corien Jonker (CDA) weer lid van Tweede Kamer

'Ik kan niet zorgen voor station in Maarheeze'

Door onze correspondent Jen Mansvelt

MAARHEEZE - Corien Jonker (38) uit Maarheeze wordt na het zomerreces beëdigd als lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Ze neemt daar de plaats in van Camiel Eurlings die naar Europa' vertrekt. Het is de tweede keer dat zij 'invalt' voor een vertrekkende collega.

Jonker is momenteel nog voor het IND gedetacheerd op het ministerie van Justitie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze zich binnen de CDA-fractie richt op het beleidsterrein Justitie. Ook gaat ze zich - samen met enkele collega's - bezighouden met Buitenlandse Zaken en Onderwijs. 'En verder onderhoud ik namens het CDA de contacten met de achterban in Zuidoost Brabant', vult ze aan. Ze kan zodoende ook de belangen van Cranendonck, zoals station Maarheeze, bij haar Haagse collega's onder de aandacht brengen.

'Ik kan er natuurlijk niet voor zorgen dat er in Maarheeze een station komt, maar ik kan er wel voor zorgen dat de juiste informatie bij de juiste personen terecht komt', aldus Jonker. Ze heeft veel zin in haar nieuwe baan.

In 2002 heeft ze al een maand of drie ervaring opgedaan als Kamerlid. Van maart tot juni heeft ze toen net de laatste periode van het kabinet Kok meegemaakt. En dat is goed bevallen. 'Het was toen een drukke tijd. Ik werd door twee collega's begeleid: eentje maakte me wegwijs in alle procedures waar je als Kamerlid mee te maken krijgt en de ander begeleidde me bij de onderwerpen waar ik mee bezig was.' Ze verwacht nu nog wel een korte opfriscursus maar daarna krijgt ze die begeleiding vooral van een beleidsmedewerker.

Vanwege haar functie binnen het dagelijks bestuur van het CDA is ze goed op de hoogte van wat er in de actuele politiek speelt. Jonker wil zich vooral gaan inzetten op het gebied van het vreemdelingenbeleid: 'Ik wil ervoor gaan, dat er meer investeringen komen in de landen van herkomst. We moeten daar investeren in het bevorderen van democratie en helpen bij de economische opbouw. Daardoor krijgen mensen een perspectief, waardoor veel ze makkelijker kunnen terugkeren of niet meer uit dat land weg hoeven.'

Haar nieuwe baan betekent wel dat ze vaak alleen nog maar in het weekeinde in Maarheeze is. 'Gelukkig kan mijn partner er goed tegen. Sterker nog, hij is enthousiast en steunt me volledig.'

Omdat ze nog jong is, ligt een vraag naar verdere ambities voor de hand. 'Laten we eerst dit eens goed gaan doen. Bij het CDA ligt de afspraak dat je maximaal twaalf jaar Kamerlid bent. Als ik dat zo lang mag zijn, zien we daarna wel weer verder.' Haar Tweede Kamerwerk begint binnenkort met een stage in Rotterdam. 'Daar loop ik enkele weken mee met wethouder Van der Tak, om me nog beter in te werken in het minderhedenbeleid.'

Eindhovens Dagblad 11-06-2004

Cranendonck vindt structuurplan van SRE niet volledig

'Station en randweg wel in regionaal plan van SRE'

CRANENDONCK - De gemeente Cranendonck is niet tevreden met de voorlopige versie van het Regionaal Structuurplan (RSP) van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). In het RSP staan de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor de regio tot 2020. De mogelijkheid van een station in Maarheeze en een nieuwe randweg in Budel staan er niet in. Wethouder W. Engelen (RO) van de gemeente Cranendonck zegt niet blij te zijn met het voorlopige RSP. 'We zien onze eigen visie daarin niet terug. We hebben tot tweemaal toe gezegd dat we beide zaken erin willen hebben, maar er wordt niet over gerept.' Als de plannen van Cranendonck niet worden opgenomen in het definitieve RSP, kan de gemeente in september bezwaar indienen tegen het plan. De mogelijkheid bestaat dat beide zaken dan alsnog worden opgenomen. Dat is belangrijk omdat, mocht het zover komen dat er een station en/of een randweg komen, het de realisering daarvan procedureel gezien vereenvoudigt.

Cranendonck Courier 02-06-2004

Verdiepingsonderzoek naar haalbaarheid Station Maarheeze

MAARHEEZE – Op korte termijn komt er een verdiepingsonderzoek naar de haalbaarheid van een station/transferium in Maarheeze. Dit werd op dinsdag 25 mei besloten tijdens een ambtelijke bijeenkomst over het Station Maarheeze waaraan NS Commercie, Provincie, Rijkswaterstaat, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), Gemeente Cranendonck en Prorail hebben deelgenomen.

Lucien Panken van het SRE, die namens dit overleg als woordvoerder optrad, heeft naar aanleiding van dit overleg de Stichting Station Maarheeze laten weten, “dat er ambtelijk een voorstel aan de bestuurders/directies van de verschillende overheden en organisaties wordt gedaan om over te gaan tot een verdiepingsonderzoek (business-case) naar de realiteitswaarde van een station/transferium in Maarheeze. Na de bestuurlijke accordering van dit voorstel zal dit onderzoek worden uitgezet. Het streven zal zijn, wanneer tot deze business-case wordt besloten, dat in de loop van dit jaar (september-oktober) er duidelijkheid is, of het oprichten van een station/transferium in Maarheeze haalbaar is”.

Stichting Station Maarheeze is uitgenodigd om bepaalde ontwikkelingen, die tot nu toe in de onderzoeken niet aan de orde zijn geweest, schriftelijk in te brengen, zodat deze meegenomen kunnen worden in het verdiepingsonderzoek. Op deze uitnodiging gaat de stichting zeker in. “De constructieve benadering en de open houding van de betrokken partijen geeft ons als Stichting een positief gevoel en hoop voor de toekomst”, aldus de stichting in haar nieuwbrief.

Solmar Tours
Een afvaardiging van Stichting Station Maarheeze heeft op dinsdag 25 mei gesproken met Reny Engelen (directeur) en Gerrit Knoop (adjunct directeur) van reisorganisatie Solmar Tours.

Onlangs heeft Solmar Tours het nieuwe bustransferium geopend op het industrieterrein in Maarheeze, op honderd meter afstand van het spoor. Solmar Tours is hiermee de eerste reisorganisatie in Nederland zijn met een eigen bustransferium.

Voor Solmar Tours is nog niet duidelijk welke kansen een station/transferium in Maarheeze hen biedt. Daarom gaat het bedrijf op korte termijn een enquête houden onder zeker duizend reizigers met de vraag of zij met de trein zouden komen als die gelegenheid er zou zijn. Als dan blijkt dat de reizigers geïnteresseerd zijn, zal Solmar Tours meegenomen worden in het nog uit te voeren onderzoek naar de haalbaarheid van station Maarheeze.

Voor meer informatie over Station Maarheeze en om u aan te melden voor de nieuwsbrief kunt u een bezoek brengen aan de website www.stationmaarheeze.nl.

Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 28-05-2004

Provinciale Commissie Noord-Brabant wederom positief over station Maarheeze

Op vrijdag 14 mei jl. heeft Stichting Station Maarheeze ingesproken bij de Provinciale Statencommissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid in ‘s-Hertogenbosch. Joop van Beers sprak namens de Stichting bij de behandeling van het agendapunt “Personenvervoer voor Morgen”, waarin de Provincie haar ambities voor de vernieuwing van het Openbaar Vervoer in Noord-Brabant aangeeft.

Aan de hand van kaartmateriaal en foto’s maakte de Stichting duidelijk welke kansen een station/transferium in Maarheeze biedt. Kansen en voordelen die bij beslissingen in het verleden nooit eerder meegenomen zijn. Zo ging men tot nu toe altijd uit van de situatie zoals die in Maarheeze sinds begin 20e eeuw was: een station bij de spoorwegovergang aan de Stationsstraat. Die locatie is nu volledig uit beeld, met name vanwege ruimtegebrek en mogelijke overlast.

Echter, de ideale plek voor een station/transferium, waar automobilisten over kunnen stappen op de trein, is volgens de Stichting bij industrieterrein Den Engelsman richting ’t Tipke. Ook voor de kern Maarheeze zelf is die locatie geschikter. Autoverkeer vanaf de A2 komt dan namelijk niet door Maarheeze, maar neemt afslag 37 (Budel/Industrieterrein Maarheeze). Bovendien kunnen de inwoners van Cranendonck en de omliggende regio zo toch profiteren van de voordelen van een station in Maarheeze.


De statenleden bestuderen het door de Stichting aangereikte kaartmateriaal, terwijl Joop van Beers (midden) de unieke infrastructurele situatie in Maarheeze toelicht.

De Provinciale Statencommissie was positief gestemd over station Maarheeze. De leden waren onder de indruk van de unieke infrastructurele situatie in Maarheeze, waar spoor en A2 op enkele honderden meters van elkaar liggen. De vertegenwoordigers van de fracties van CDA, PvdA, VVD, D66, SP en Groenlinks gaven aan dat Maarheeze kanshebber is voor geld vanuit de provincie. Eerder, bij het inspreken bij het onderwerp “OV Netwerk Brabantstad” op 5 maart 2004, stond een provinciale politieke meerderheid ook positief tegenover een station in Maarheeze.Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 28-05-2004

Ambtelijk overleg: nieuw verdiepingsonderzoek

Op dinsdag, 25 mei jl. vond er een ambtelijke bijeenkomst plaats over het Station Maarheeze waaraan NS Commercie, Provincie, Rijkswaterstaat, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), Gemeente Cranendonck en Prorail hebben deelgenomen. Lucien Panken van het SRE, die namens dit overleg als woordvoerder optrad, heeft naar aanleiding van dit overleg de Stichting Station Maarheeze laten weten, “dat er ambtelijk een voorstel aan de bestuurders/directies van de verschillende overheden en organisaties wordt gedaan om over te gaan tot een verdiepingsonderzoek (business-case) naar de realiteitswaarde van een station/transferium in Maarheeze. Na de bestuurlijke accordering van dit voorstel zal dit onderzoek worden uitgezet. Het streven zal zijn, wanneer tot deze business-case wordt besloten, dat in de loop van dit jaar (september-oktober) er duidelijkheid is, of het oprichten van een station/transferium in Maarheeze haalbaar is”.

Stichting Station Maarheeze is uitgenodigd om bepaalde ontwikkelingen, die tot nu toe in de onderzoeken niet aan de orde zijn geweest, schriftelijk in te brengen, zodat deze meegenomen kunnen worden in het verdiepingsonderzoek. Aan deze uitnodiging gaan we zeker voldoen. De constructieve benadering en de open houding van de betrokken partijen geeft ons als Stichting een positief gevoel en hoop voor de toekomst.Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 28-05-2004

Gesprek met Solmar Tours

Op dinsdag 25 mei heeft een afvaardiging van Stichting Station Maarheeze gesproken met Reny Engelen (directeur) en Gerrit Knoop (adjunct directeur) van reisorganisatie Solmar Tours.

Onlangs heeft Solmar Tours het nieuwe bustransferium geopend op het industrieterrein in Maarheeze, op honderd meter afstand van het spoor. Solmar Tours is hiermee de eerste reisorganisatie in Nederland zijn met een eigen bustransferium.

Voor Solmar Tours is nog niet duidelijk welke kansen een station/transferium in Maarheeze hen biedt. Daarom gaat het bedrijf op korte termijn een enquête houden onder zeker duizend reizigers met de vraag of zij met de trein zouden komen als die gelegenheid er zou zijn. Als dan blijkt dat de reizigers geïnteresseerd zijn, zal Solmar Tours meegenomen worden in het nog uit te voeren onderzoek naar de haalbaarheid van station Maarheeze.Eindhovens Dagblad 27-05-2004

Portefeuillehouder van SRE: 'initiatief kansrijk vooral met oog op A2'

Onderzoek naar haalbaarheid station Maarheeze

Door Els Potma

MAARHEEZE - Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een station/transferium in Maarheeze. Dat is het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) overeengekomen met de provincie, Rijkswaterstaat, NS-Reizigers en de gemeente Cranendonck.
SRE-portefeuillehouder Verkeer P.Smetsers gaat ervan uit dat dit ambtelijke voorstel op bestuurlijk niveau gesteund wordt.

"Het wordt tijd dat de knoop wordt doorgehakt", zegt Smetsers. "Er wordt al jaren gesproken over een station in Maarheeze; we moeten nu eindelijk eens onderzoeken of het plan rendabel is."

Smetsers noemt het initiatief kansrijk. Met name de functie die een station met transferium (parkeren en reizen) zou kunnen hebben in het ontlasten van de A2 is volgens hem interessant.

"De verbreding van de randweg Eindhoven zorgt voor lange files. Als blijkt dat een transferium dat vermindert, weegt het maatschappelijke rendement zeker op tegen de kosten." De toegevoegde waarde die het station dan zou kunnen hebben is nog niet eerder onderzocht.

Daarnaast kijkt het SRE naar de ontwikkelingen op het gebied van woningbouw in Cranendonck, de plannen voor een groot recreatiepark in Budel (Billy Bird) en de aanwezigheid van het overstappunt van Solmar Tours in Maarheeze. "Die zaken zijn niet doorslaggevend, maar ze geven wel aan of er in de toekomst nog voldoende reizigers zullen zijn".

In de plannen voor het toekomstige openbaar vervoer in Brabantstad (Eindhoven, Helmond, Den Bosch, Tilburg en Breda) werd een station in Maarheeze onlangs afgeschreven. Smetsers stelt dat die plannen van een andere orde zijn. "Dat gaat over snelle verbindingen tussen de grote steden. Een station in Maarheeze is daarin door een andere bril bekeken."

Naar aanleiding van het onderzoek ontstond in Cranendonck een actiegroep, Collectief Station Maarheeze, die het station weer op de lokale en provinciale bestuurlijke agenda zette.

De Grenskoerier 19-05-2004

Provincie wederom positief over station Maarheeze

Op vrijdag 14 mei jl. heeft Stichting Station Maarheeze ingesproken bij de Provinciale Statencommissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid in ‘s-Hertogenbosch. Joop van Beers sprak namens de Stichting bij de behandeling van het agendapunt “Personenvervoer voor Morgen”, waarin de Provincie haar ambities voor de vernieuwing van het Openbaar Vervoer in Noord-Brabant aangeeft.

Aan de hand van kaartmateriaal en foto’s maakte de Stichting duidelijk welke kansen een station/transferium in Maarheeze biedt. Kansen en voordelen die bij beslissingen in het verleden nooit eerder meegenomen zijn. Zo ging men tot nu toe altijd uit van de situatie zoals die in Maarheeze sinds begin 20e eeuw was: een station bij de spoorwegovergang aan de Stationsstraat. Die locatie is nu volledig uit beeld, met name vanwege ruimtegebrek en overlast.
Echter, de ideale plek voor een station/transferium, waar automobilisten over kunnen stappen op de trein, is volgens de Stichting bij industrieterrein Den Engelsman richting ’t Tipke. Ook voor Maarheeze zelf is die locatie geschikter. Autoverkeer vanaf de A2 komt namelijk niet door Maarheeze, maar neemt afslag 37 (Budel/Industrieterrein Maarheeze). Bovendien kunnen de inwoners van Cranendonck en de omliggende regio zo toch profiteren van de voordelen van een station in Maarheeze. Want zonder de unieke ligging bij de A2 is het moeilijk te voldoen aan één van de criteria voor de aanleg van nieuwe stations: het aantal nieuwe reizigers moet 1000 zijn.
De Provinciale Statencommissie was positief gestemd over station Maarheeze. De leden waren onder de indruk van de unieke infrastructurele situatie in Maarheeze, waar spoor en A2 op enkele honderden meters van elkaar liggen. De vertegenwoordigers van de fracties van CDA, PvdA, VVD, D66, SP en Groenlinks gaven aan dat Maarheeze kanshebber is voor geld vanuit de provincie. Eerder, bij het inspreken bij het onderwerp “OV Netwerk Brabantstad” op 5 maart 2004, stond een provinciale politieke meerderheid ook positief tegenover een station in Maarheeze.


De statenleden bestuderen het door de Stichting aangereikte kaartmateriaal,
terwijl Joop van Beers (midden) de unieke infrastructurele situatie in Maarheeze toelicht.

Op 25 mei a.s. zit NS Commercie om de tafel met vertegenwoordigers van de Provincie Noord Brabant, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, ProRail, de gemeente Cranendonck en Rijkswaterstaat Noord-Brabant. Zij bespreken dan de stand van zaken rond station Maarheeze.
Intussen zitten de verschillende werkgroepen van de Stichting ook niet stil. Er worden binnenkort afspraken gemaakt met contactpersonen van de betrokken instanties zoals de Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn er gesprekken gepland met verschillende bedrijven in de regio. Enkele organisaties hebben al een financiële donatie toegezegd, vanwege het grote maatschappelijke belang van een station in Maarheeze.
Nadere informatie over de activiteiten van de Stichting en achtergrondinformatie is beschikbaar op de website van de Stichting: www.stationmaarheeze.nl.

Eindhovens Dagblad 13-05-2004

Stichting Station weer naar provincie

De Stichting Station Maarheeze pleit vrijdag tijdens een vergadering van de statencommissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid weer voor een station in Maarheeze. Begin maart gebeurde dit ook al. De aanleiding om opnieuw in te spreken is de behandeling van het agendapunt Personenvervoer voor Morgen, over de ambities voor de vernieuweing van het openbaar vervoer in Noord-Brabant. De Stichting vraagt de commissie om financiële ruimte in te bouwen voor een station/transferium in Maarheeze.
Tijdens de vergadering in maart stond een provinciale politieke meerderheid positief tegenover een station of transferium in Maarheeze. NS Commercie zit op 25 mei om de tafel met vertegenwoordigers van de gemeente Cranendonck, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, de provincie, Rijkswaterstaat en Prorail over deze zaak.

Cranendonck Courier 28-04-2004

Station Maarheeze weer stapje dichterbij

EINDHOVEN/CRANENDONCK - Naar aanleiding haar brief aan de directie van de NS werd het Collectief Station Maarheeze uitgenodigd voor een gesprek bij NS Commercie Regio Zuid te Eindhoven. NS Commercie dient gezien te worden als de regisseur en coördinator van de NS-inbreng. Bij het gesprek dat plaats vond op woensdag 21 april waren namens het collectief Harry Vorst, Ruud Liebregts en Frits van der Wiel aanwezig. De NS werd vertegenwoordigd door Marcel Essers (Manager Public Affairs Regio Zuid) en Ir. H.J.A. (Gerd) Korpershoek (Vervoer-planoloog Productmanagement).

Inmiddels heeft het collectief op donderdag 22 april de status van een stichting gekregen en gaat ze verder als Stichting Station Maarheeze.

Een dag eerder tijdens het zeer constructieve gesprek met de NS kon het collectief zijn standpunten en kansen met betrekking tot een opening van een station in Maarheeze nog eens nader toelichten in aanvulling op de brief. Van de zijde van de NS werd duidelijkheid verschaft over de structuur van de NS en de rol die ze speelt bij een mogelijke reactivering van een station in Maarheeze. Daarnaast is in het anderhalf uur durende gesprek intensief gesproken over de criteria die voor de NS bepalend zijn om mee te kunnen werken aan een opening van een station in Maarheeze. Het betreft hier vier criteria: zo moeten er minimaal duizend nieuwe treinreizigers gebruik maken van het station, het station moet passen binnen de dienstregeling, er moet een sluitende exploitatie zijn en de kosten voor de aanleg van een nieuw station mogen maximaal vijf miljoen euro bedragen.
Ook werd er lange tijd gesproken over de wijze van berekening van het aantal nieuwe treinreizigers. Het is nu duidelijk geworden op welke wijze dit gebeurt en waarom in de ene berekening volgens het VenV-model' er meer in- en uitstappers worden geregistreerd dan in het andere rekenmodel 'Circalex' (kringentheorie - cirkel van 2,5 km). Verder is duidelijk geworden, dat voor de berekening van het aantal reizigers bij een transferium nog geen berekeningsmodellen voor handen zijn.
Met name het idee om in Maarheeze in de nabijheid van industrieterrein Den Engelsman/locatie 't Tipke een transferium te realiseren was voor de NS een nieuw gezichtspunt. Ook de informatie over deze locatie gelegen in de directe nabijheid van de A2, het specifieke karakter van de kern Maarheeze (forenzenplaats), de mogelijk toekomstige recreatieve ontwikkelingen in de nabijheid van afslag Budel, het Duurzaam Industrieterrein Cranendonck (DIC) en het Industrieterrein Den Engelsman (o.a. Solmar, Van Gansewinkel, Philips) en de specifieke omgevingskenmerken werden positief ontvangen. Deze informatie heeft tot nu toe in de discussie over een mogelijke opening van een station in Maarheeze nog geen enkele rol gespeeld. Tot nu toe werd er volgens de Stichting Station Maarheeze alleen maar gekeken naar de 'oude' stationslocatie aan de Stationsstraat.
Marcel Essers van NS Commercie heeft aangegeven in mei of juni een gesprek te regelen met de provincie Noord-Brabant, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), de gemeente Cranendonck, Prorail en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Rijkswaterstaat) waar de 'ins- en outs' van het station Maarheeze opnieuw besproken worden. Met dit resultaat is de stichting voor dit moment zeer tevreden. Het station is weer op de agenda gezet en het zeer goede contact met NS Commercie geeft hoop voor de toekomst.

Stichting
Op 22 april heeft het Collectief Station Maarheeze formeel de status van een stichting gekregen. Op het kantoor van Notaris Op de Laak te Budel werd de oprichtingsakte gepasseerd en een stichting opgericht genaamd 'Stichting Station Maarheeze'. Volgens de statuten heeft de stichting ten doel: Tiet streven naar de opening van een spoorwegstation te Maarheeze, gemeente Cranendonck - de toegang tot het openbaar vervoer voor de inwoners van de regio te verbeteren - een bijdrage te leveren aan het verminderen van de verkeerscongestie in de regio Eindhoven - de toegang tot bedrijven en recreatieve instellingen in de gemeente Cranendonck te vergemakkelijken.'
Het bestuur van Stichting Station Maarheeze wordt gevormd door Harry Vorst (voorzitter), Ruud Lie-bregts (secretaris), Ad Schalk (penningmeester), Frits van der Wiel en Dick van Ommeren.
Met de status van 'stichting' laat het collectief zien een serieuze gesprekspartner te zijn. Daarnaast kan een stichting ook een bankrekening openen, waarop financiële donaties gedaan kunnen worden ter ondersteuning van het doel. De stichting heeft al een aantal financiele toezeggingen ontvangen.
Ook Notaris Op de Laak vond het doel van de stichting van groot maatschappelijk belang. Daarom heeft hij de kosten van de oprichtingsakte en de eerste inschrijving bij de Kamer van Koophandel voor zijn rekening genomen.
Nadere informatie over de activiteiten van Stichting Station Maarheeze en achtergrondinformatie is beschikbaar op www.stationmaarheeze.nl.

Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 25-04-2004

Constructief overleg met NS Commercie

Naar aanleiding van onze brief aan de directie van NS Stations d.d. 24 maart 2004 werd het (toen nog) Collectief Station Maarheeze uitgenodigd voor een gesprek bij NS Commercie Regio Zuid te Eindhoven op 21 april jl. Namens de NS waren aanwezig Marcel Essers (Manager Public Affairs) en Ir. H.J.A. (Gerd) Korpershoek (Vervoerplanoloog Productmanagement).

Criteria
In het 1,5 uur durende gesprek is intensief gesproken over de criteria die voor de NS bepalend zijn om mee te kunnen werken aan de opening van een station in Maarheeze. Het betreft hier de criteria:

 • Minimaal 1000 nieuwe treinreizigers
 • Inpasbaar binnen de dienstregeling
 • Sluitende exploitatie
 • Kosten aanleg nieuw station (maximaal. € 5 miljoen)

Aan het tweede criterium voldoet station Maarheeze in de huidige dienstregeling. Voor het eerste criterium zijn twee rekenmodellen in omloop.

Rekenmodellen
De volgende twee rekenmodellen zijn in omloop:

 • VenV model (grote gebieden, ruwe schatting). Voor Maarheeze liggen de berekeningen van dit model tussen de 1600 en 2750 reizigers.
 • Circalex model (kringentheorie, circel van 2,5 km). Voor Maarheeze zijn aantallen tussen de 300 en 600 reizigers berekend.

In beide modellen wordt de mogelijke transferiumfunctie van station Maarheeze niet meegenomen. Voor de berekening van het aantal reizigers bij een transferium zijn nog geen berekeningsmodellen beschikbaar.

Transferiumfunctie nooit eerder meegenomen
Met name het idee om in Maarheeze in de nabijheid van industrieterrein Den Engelsman/locatie ’t Tipke een transferium te realiseren was voor de NS een nieuw gezichtspunt. Ook onze informatie over deze locatie gelegen in de directe nabijheid van de A2, het specifieke karakter van de kern Maarheeze (forenzenplaats), de mogelijk toekomstige recreatieve ontwikkelingen in de nabijheid van afslag Budel, het Duurzaam Industrieterrein Cranendonck (DIC) en het Industrieterrein Den Engelsman (o.a. Solmar, Van Gansewinkel, Philips) en de specifieke omgevingskenmerken werden positief ontvangen. Het was ons duidelijk dat deze informatie tot nu toe in de discussie over een mogelijke opening van een station in Maarheeze nog geen enkele rol heeft gespeeld. Tot nu toe lijkt het alsof men zich alleen maar georiënteerd heeft op de “oude” stationslocatie aan de Stationsstraat.

NS Commercie neemt initiatief voor bijeenkomst
Tot slot heeft Marcel Essers aangegeven, dat NS Commercie in mei/juni a.s. een gesprek gaat arrangeren met de Provincie Noord-Brabant, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), de gemeente Cranendonck, Prorail en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Rijkswaterstaat) waar de ins en outs van het station Maarheeze opnieuw besproken gaan worden. Met dit resultaat zijn wij voor dit moment zeer tevreden. Ook het zeer goede contact met NS Commercie geeft hoop voor de toekomst.Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 25-04-2004

Collectief Station Maarheeze gaat verder als stichting

Op 22 april jl. heeft het Collectief Station Maarheeze formeel de status van stichting gekregen. Op het kantoor van Notaris Op de Laak te Budel werd de oprichtingsakte gepasseerd en een stichting opgericht genaamd Stichting Station Maarheeze.

Doel
Volgens de statuten heeft de Stichting ten doel: het streven naar de opening van een spoorwegstation te Maarheeze, gemeente Cranendonck – de toegang tot het openbaar vervoer oor de inwoners van de regio te verbeteren – een bijdrage te leveren aan het verminderen van de verkeerscongestie in de regio Eindhoven – de toegang tot bedrijven en recreatieve instellingen in de gemeente Cranendonck te vergemakkelijken.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, het voeren van campagnes en het lobbyen bij overheidsinstanties.

Bestuur en werkgroepen
Het Bestuur van Stichting Station Maarheeze wordt gevormd door Harry Vorst (voorzitter), Ruud Liebregts (secretaris), Ad Schalk (penningmeester), Frits van der Wiel en Dick van Ommeren. Daarnaast zijn er binnen de Stichting momenteel twintig inwoners uit Cranendonck actief in een aantal werkgroepen. De huidige werkgroepen Overheid & Organisaties, Public Relations, Politiek en Bedrijven staan het Bestuur ter zijde bij het streven naar het doel: een spoorwegstation te Maarheeze.

Voordelen
Met de status als Stichting zijn we een formeel gezicht en zijn we toch wat meer dan een groep enthousiaste inwoners van Cranendonck. Het geeft duidelijk aan, dat we een serieuze gesprekspartner zijn en ook in ons doel, de opening van station Maarheeze, geloven. Daarnaast kan een Stichting ook een bankrekening openen, waarop financiële donaties gedaan kunnen worden ter ondersteuning van het doel. De Stichting heeft al een aantal financiële toezeggingen ontvangen.

Ook Notaris Op de Laak vond het doel van de Stichting van groot maatschappelijk belang. Daarom heeft hij de kosten van de oprichtingsakte en de eerste inschrijving bij de Kamer van Koophandel voor zijn rekening genomen. Een geste die door het Stichtingbestuur natuurlijk met open armen werd ontvangen.Eindhovens Dagblad 22-04-2004

Kansen voor Maarheeze stijgen

Station weer op agenda

Door Els Potma

MAARHEEZE - De NS gaan in gesprek met het ministerie van Verkeer en Waterstaat over de haalbaarheid van een station en transferium in Maarheeze. Een NS-station in het Cranendonckse dorp aan de A2 werd onlangs afgeschreven in plannen voor het toekomstige openbaar vervoer in Brabantstad (Eindhoven, Helmond, Den Bosch, Tilburg en Breda).

De NS spraken gisteren al met de actiegroep Collectief Station Maarheeze, die pleit voor een transferium (parkeren en reizen) langs de A2 nabij industrieterrein D'n Engelsman. Aan de combinatie van parkeren en reizen hadden de NS in Maarheeze nog niet gedacht, vertelt F. van der Wiel van het collectief. Juist die functie kan het station veel reizigers opleveren en de A2 ontlasten. Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel ook wat de meerwaarde is van een transferium aan de A2 bij Maarheeze of Weert. NS vinden het de moeite waard om de haalbaarheid van een transferium toch nog eens te onderzoeken.

Instappers
Aan de twee criteria voor nieuwe stations die de NS hanteren, lijkt Maarheeze te voldoen: een extra stop moet passen in de dienstregeling en er moeten minimaal duizend instappers per etmaal zijn. Voor het laatste bestaan echter verschillende rekenmodellen. In de studie naar het openbaar vervoer in Brabantstad is becijferd dat Maarheeze in 2020 mag rekenen op 2750 in- en uitstappers per etmaal. De kern Maarheeze neemt er 2100 van voor zijn rekening, Sterksel 340, Someren 230 en Soerendonk/Budel 80. Circa 1700 van de in- en uitstappers reizen naar en van Eindhoven/Den Bosch, de resterende 1050 naar en van Weert/Roermond. In deze berekening is P+R (parkeren en reizen) nog niet meegenomen. De NS hanteren zelf een ander model en telt het aantal inwoners binnen een cirkel van tweeënhalve kilometer rond het nieuwe station. Daarbij wordt ook het woon-werkverkeer betrokken. Het aantal reizigers is dan beduidend lager. Maar ook hier is de P+R-functie niet in meegenomen.

Forensendorp
Van der Wiel heeft in het gesprek met de NS benadrukt dat Maarheeze bij uitstek een forensendorp is. Bovendien zijn er in de gemeente Cranendonck ontwikkelingen gaande die ook een toeloop van reizigers kunnen opleveren: er zijn plannen voor een grootschalig recreatiepark vlakbij het station, in Maarheeze komt een opstapplek van Solmar Tours en in Budel-Dorplein komt een groot industrieterrein. NS willen bij het gesprek met het ministerie in mei ook de provincie, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, ProRail en de gemeente Cranendonck betrekken.

Eindhovens Dagblad 15-04-2004

Gesprek met NS over station in Maarheeze

MAARHEEZE – Het Collectief Station Maarheeze praat woensdag met de NS over de haalbaarheid van het openen van een station in Maarheeze. Het collectief heeft in een brief aan de directie van NS Stations gewezen op de kansen die een station of transferium in Maarheeze zou bieden. Woensdag mag de club haar standpunten komen toelichten.
F. van der Wiel, woordvoerder van het collectief, heeft de indruk dat NS serieus wil praten. "Maar het zal nu vooral nog een verkennend gesprek zijn." Hij hoopt in elk geval inzicht te krijgen in het vereiste aantal passagiers. Er worden uiteenlopende cijfers genoemd. "Ik heb het gevoel dat er wordt gegoocheld met getallen. Daar hoop ik duidelijkheid over te krijgen."
Het collectief vindt Maarheeze ideaal voor een station: langs de spoorlijn loopt de A2. Een transferium (overstapplaats voor automobilisten bij een station) zou ook een oplossing kunnen bieden voor het toenemende aantal files op de A2. Rijkswaterstaat doet daar momenteel onderzoek naar.

Nieuwsbrief Collectief Station Maarheeze 13-04-2004

Peiling Villa-Maarheeze bevestigt modelberekeningen

Uit de lopende peiling onder de bezoekers van website Villa-Maarheeze blijkt dat meer dan 70% per trein naar het werk wil reizen als er een station in Maarheeze zou zijn. Op een beroepsbevolking van 2000, betekent dat 1400 reizigers. De beroepsbevolking van 2000 is een grove schatting van het aantal reizende werkenden in Maarheeze (dus niet Cranendonck en omgeving!). Daar bovenop zegt zo'n 20% het reizen per trein voor het werk te willen overwegen. Dat is meer dan de ondergrens van 1000 die het Rijk stelt.

Uit de peiling van maart 2004 blijkt dat meet dan 70% nu niet voor het werk per trein reist. Ruim 20% doet dat nu wel. De bezoekers van Villa-Maarheeze zijn over het algemeen volwassenen in een gezinssituatie.

Deze cijfers bevestigen de modelberekeningen van de provincie, waar het aantal reizigers tussen de 1600 en 2750 ligt (zie nieuwsbrief 3 of onze site) Wel moeten we er rekening mee houden dat het resultaat van de peiling van een kleine steekproef was. Ook werd er alleen gevraagd naar woon-werkreizigers. Wij zijn er van overtuigd dat een station voor Cranendonck ook noodzakelijk is voor fatsoenlijke bereikbaarheid voor het bezoeken van medische instellingen, winkels in de stad, evenementen, school enzovoorts. Bovendien richt het Collectief Station Maarheeze zich niet alleen op Maarheeze, maar zeker ook op de hele gemeente Cranendonck en omgeving.Nieuwsbrief Collectief Station Maarheeze 13-04-2004

Gemeente Cranendonck ook positief

Een aantal mensen reageerden in ons gastenboek verontwaardigd over de rol van het gemeentebestuur van Cranendonck naar aanleiding van het krantenartikel in het Eindhovens Dagblad met de kop "Nog steeds inzetten op NS-station". Hoewel de burgemeester het Collectief Station Maarheeze toejuichte, zag hij hierbij geen rol voor de gemeente weggelegd.

Op vrijdag 2 april jl. vond er een eerste kennismakingsgesprek plaats tussen een afvaardiging van het Collectief, burgemeester B. Meinema en wethouder W. Engelen (portefeuillehouder Verkeer en Vervoer). Wij hebben duidelijk gemaakt dat we ons samen met de gemeente willen inzetten voor één doel: een station voor de gemeente Cranendonck. De reactie was zeer positief: de gemeente staat helemaal achter ons doel. Er zijn afspraken gemaakt om elkaar goed op de hoogte te houden (regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg). Zo is de betreffende ambtenaar voor ons rechtstreeks beschikbaar voor informatie. Andersom zullen wij natuurlijk ook onze informatie met de gemeente delen. Samen staan we nog sterker, ook al zullen we misschien andere en afzonderlijke wegen bewandelen.De Grenskoerier 31-03-2004

Junt: "t is ongepermeteerd"Op ‘t gementehôes in Buul is ‘t maer ‘n zooi. Dao wurt naovenânt niks paraat gemakt. Bêrt Meinema, ozze neeje burgemester is de controle over zien wethawwers en ambtenaren volges meech hellemaol kwiêt. Haaje ‘t óch gelèzen in de krânt? Dao stoond in dae de gement de lêste drej jaor 120 woningen te weinig hit laoten bouwen. En dae terwiel er zoe veul meensen zien die maer wa gèr ‘n schon huuske zôn willen bouwen. De gementeraod hâw de burgemester us fleenk ôetgebukkemd. En wa zeei Bêrt? “De gemeente kan niet alles tegelijk!” Wanne slappe zieëver. Niks kan de gement! Hêmmen ze dao bie ‘t vliegvêld ‘n groeët industrieterrein aongelegd en dao meugen now gen bedriêven gebouwd wèren van de provincie. De gement was te laot gewist me de griffierechten te betaolen stoond in de krant. “Een knullige fout van de ambtenaren,” zeei Meinema. Maer wie is verantwoordelijk vur die “knullige fout”, meneer de burgemeester? De rentestrop is 420.000,00 euro! Knullig foutje!! Now hêmmen ze vur veul gêld wer ‘n extern bureau in moeten schâkelen um dae ze ‘t zêlf ni vur mekaor kunnen kriêgen. En de trein in Maores laoten stoppen kriêgen ze óch al ni klaor. Die actiegroep van Frits van der Wiel get énne kier nao de provincie in Den Bosch en wa stoond er in de krânt? “Een provinciale politieke meerderheid staat positief tegenover de bouw van een station in Maarheeze.” Asteblif! Wa Bêrt mej zien wethawwers ni klaor kriegt, lukt Frits mej zien actiegruupke wél. Meinema hâw óch gezigt dae de gement zich neet mej die actiegroep zou bemoeien. Goed zo, burgemester! Wegblieven bie die actiegroep, ânders verpêsde toch alles maer wer. De gement hâw óch belofd dae ze in april eindelijk zôn zeggen of er unne neeje rândweg kumt of neet. De burgemester en zien wethawwers vinnen unne neeje rândweg ne noeëdig en te duur. Maer de meste meensen van de gementeraod willen wél dae er unne neeje rândweg kumt, want die wieëten wél wa ut Buulse volk wil. En wa zigt de burgemester now? De gementeraod mâg now kiêzen tussen unne rândweg of un neej sporthal. Ozze Sjang vindt dae un smerige vraog. “Dae is krêk ‘t zêlfde,” zigt ozze Sjang, “as dae ge aen ‘n klen kientje vrogt van wie dae ‘t jong ‘t meste hawt: van papa of van mama”. In Buul praoten ze al mier as vieftiên jaor over unne weg door de Schöter Äkker, maer vêrder as praoten zien ze nöit gekomen. Kiek, ‘t is neturluk logisch dae dien neeje rândweg gewoon aongelegd moet wèren. “Um dae te snappen hoefde neet gelierd te hêmmen,” zigt ozze Sjang. En dae er gen gêld vur is dae is óch maer zanik. Umdae de edelachtbare heren te laot waren me ‘t aonvraogen van de subsidie, zien ze veurig jaor miljoenen euro’s misgeloeëpen vur dien weg. Dae stoond in de krânt, dus is dae waor. Dao zien subsidiemeugelijkheden zat, maer dan moeje wel wakker bliêven! In de gementeraod zitten drej landelijke partijen. Die hêmmen me de verkiêzingen allemaol hunne moond vol van de kontakten die ze hêmmen me de bestuurders in de provincie en in Den Haag. Wo bliêven die now? Kiek, as Wiel Engelen nao de provincie get en zigt dae hij namens “ELAN” kumt pleiten vur unne neeje weg dan zullen ze dao wel efkes stiekum moeten lachen. En as Hanneke Balk oet Zurrik bie de provincie zigt dae zij namens “Cranendonck Aktief” gêld en toestemming kumt vraogen vur de rândweg, dan komen ze dao in Den Bosch neet mer biê van ‘t lachen. Want d’n Engel en Hanneke Balk oet Zurrik kriêgen in Den Bosch nêt zoeveul gedaon as ozze Sjang, niks dus. Maer die van ‘t CDA, de PvdA en de VVD hêmmen dao toch zeker wel wa relaties zitten? Löt ze ós maer us bewiêzen dae die landelijke partijen in Craonendoonck mier geregeld kunnen kriêgen dan die dörpsclubkes. Zou Bêrt me zien wethawwers dien rândweg dan echt ne vur mekaor kunnen kriegen? Hij zal toch zeker wel iets mier kunnen as Sinterklös binnen haolen?
‘t Is ongepermeteerd!

Junt

Eindhovens Dagblad 17-03-2004

Mien Beimans (84) blikt terug

Door Jen Mansvelt
MAARHEEZE – Station Maarheeze. Voor veel inwoners van Maarheeze is dit een wens voor de nabije toekomst. Bij de wat oudere autochtone Maarheezenaren komen bij het woord ‘station’ nog gedachtes naar boven aan tijden van weleer, toen er nog een stationnetje stond aan de Stationsstraat. En een enkeling heeft met dat – inmiddels verdwenen - gebouwtje nog een band. Voor hen is het meer dan een herinnering, het is een deel van hun leven geweest. Zo ook voor Mien Beimans (84), wier man Theo in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw zijn broodwinning had bij station Maarheeze.

“Er stopten sinds 1938 wel geen personentreinen meer, maar toch hadden de mensen die nog op het station werkten een hoop werk”, weet Mien Beimans nog. Haar man begon in 1950 op het station in Maarheeze te werken. Hij moest er handmatig de spoorbomen aan de Stationsstraat dichtdraaien, vervolgens snel terug naar het stationsgebouwtje om daar – ook handmatig – de wissels om te zetten en via morsesignalen aan de stations in Weert of Heeze doorgeven, dat er een trein op komst was. Na het passeren van de trein moesten de spoorbomen weer omhoog. “Tijdens een dienst van acht uur kwam er wel veertig keer een trein langs, dus hij moest heel wat op en neer lopen. Hij is in die tijd ook nooit dik geweest”, lacht Mien Beimans. In die tijd werd het Maarheezer station ook nog regelmatig gebruikt voor het laden en lossen van goederen. Ze weet nog goed, dat er een aantal wagons werden neergezet in de ‘bietentijd’. “De boeren uit de omgeving brachten dan hun bieten hiernaartoe en die werden dan naar de suikerfabriek in Dinteloord gebracht.” Ook stopte er regelmatig een treintje om de plaatselijke kolenboer, die vlak bij het spoor woonde, van nieuwe kolenvoorraad te voorzien. Dat er sinds 1938 geen personentreinen meer stopten, klopt volgens haar niet: “Ieder jaar stopte er nog een trein om de deelnemers uit de omgeving naar Amsterdam te brengen om mee te doen aan de Stille Omgang. En later, in de jaren zestig, stopten er speciale treinen voor de Duitse soldaten van legerplaats Budel”, weet ze zich nog goed te herinneren. Zoon André vult aan, dat die gehaald en gebracht werden in militaire drietonners: “Die kwamen in Maarheeze aan en werden hier voor hun verlof naar Duitsland op de trein gezet. In de jaren zestig lag de aanwezigheid van de Duitsers op de legerplaats in Budel best gevoelig. Om nou confrontaties met uitgaanspubliek in Weert te voorkomen, koos men voor de stop in Maarheeze.” Op 1 juni 1970 sloot station Maarheeze officieel: er stopten ook geen goederentreinen meer. Kort daarna werd het stationsgebouwtje afgebroken. De allerlaatste keer, dat er in Maarheeze een personenrein stopte, was in 1992. Toen werd de eerste prins van carnavalsvereniging de Muuzevangers (Jan de Laat als Marescarius I)door de NS in Maarheeze afgezet. Hij werd daar op het perronnetje door een enorme menigte ontvangen. Enkele maanden na deze ontvangst werd ook het perron afgebroken.
Als het aan de actiegroep Station Maarheeze ligt, komt die menigte snel terug naar – weliswaar een nieuw – station Maarheeze. Niet om mensen te ontvangen, maar om zich te laten vervoeren naar school of werk in Eindhoven, Weert of verdere bestemmingen. Mien Beimans weet niet of het er ooit van zal komen: “Maar mogelijk is het wel, want onze Theo zei jaren geleden al, dat de trein soms een paar minuten extra in Heeze stil moest staan.”

Cranendonck Courier 10-03-2004

Collectief Station Maarheeze gesterkt door steun Provinciale Staten

Door Roy de Leijer
DEN BOSCH/ CRANENDONCK – Het Collectief Station Maarheeze kreeg vrijdag tijdens de vergadering van de statencommissie Economie, Mobiliteit en Grote stedenbeleid (EMG) van een groot deel van de aanwezige statenleden positieve steun voor het realiseren van een station in Maarheeze.

Namens het Collectief had Frits van der Wiel tijd gekregen om in te spreken bij de behandeling van het onderzoeksrapport ‘Verkenning Openbaar Vervoer-Netwerk Brabantstad’ door de commissie EMG. In deze toekomstverkenning, opgesteld door de vijf grote Brabantse steden (Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Breda en Helmond), de provincie, SRE en NS/Prorail, werd er bij Maarheeze nog even gedacht aan een ‘weidestation’. Een treinstation op het platteland, waar reizigers uit de omgeving hun auto kunnen parkeren om per spoor verder te reizen. In de verkenning viel een weidestation bij Maarheeze echter af omdat er nadrukkelijk een keuze werd gemaakt voor de stedelijke gebieden en stations aan de randen van de grote Brabantse steden. “Gedeputeerde Janse de Jonge: ”Jaren geleden hebben we de fundamentele keuze gemaakt om het landelijk gebied open te houden. Een weidestation bij Maarheeze heeft een grote aanzuigende werking waardoor je net als in de Randstad vluchtgedrag krijgt wat leidt tot een verstedelijkt Brabant.”

Frits van der Wiel en Ruud Liebregts waren beide verbaasd toen zij op 10 februari met de kop in de krant “Station Maarheeze van de baan” werden geconfronteerd met het onderzoeksrapport. Zeker omdat er jaren over een mogelijke heropening van het station werd gesproken. Aangezien de gemeente Cranendonck tot op dat moment niet veel actie ondernomen had, besloten zij een oproep te plaatsen in het Eindhovens Dagblad.
De reacties op hun plannen waren zo positief, dat het besluit werd genomen om een Collectief te vormen. Dinsdag 2 maart vond in De Smeltkroes de eerste bijeenkomst plaats met de ruim 20 leden die het Collectief nu reeds telt. Na deze brainstormsessie werd vrijdag de strijd voortgezet in het Provinciehuis in Den Bosch.

“Het niet heropenen of reactiveren van een station in Maarheeze wordt door ons in Cranendonck als een onbegrijpelijk besluit gezien”, aldus Frits van der Wiel tijdens de behandeling van het agendapunt Openbaar Vervoer-Netwerk Brabantstad.
Van der Wiel merkte ook op dat een gedeelte van de Cranendonckse bevolking zich alleen al qua werk en onderwijs richt op Eindhoven, Tilburg-Helmond e.o. maar door de verkeersafwikkeling rondom Eindhoven en de slechte OV-voorzieningen vanuit Cranendonck wordt gedwongen om over de grens te kijken richting de provincie Limburg en richting België.
Tijdens zijn inspreekbeurt stond hij niet alleen stil bij de belangen van de inwoners van Cranendonck, maar ook voor inwoners uit de regio. Zo is in de visie van het Collectief een station/transferium in Maarheeze niet alleen voor Cranendonck, maar ook voor de gemeente Someren en een gedeelte van de gemeente Heeze, een aanzienlijke verbetering van het nu zeer beperkte openbare vervoersaanbod in dit deel van Brabant. “Het is een unieke kans omdat deze plek vanuit infrastructureel oogpunt (reeds bestaande spoorverbinding en A2) één van de belangrijkste zuidelijke poorten is van Brabant. En waarom zouden wij als Brabant hier geen mooie poort van maken. En ik hoor het mijn oma nog zeggen ook al is dat al een hele tijd geleden, ‘Jongen aan de voordeur kun je meestal zien wie er achter woont’. En ik neem aan, dat u begrijpt wat ik daarmee bedoel”, aldus Frits van der Wiel.


Frits van der Wiel (linksonder) mocht vrijdag inspreken bij de vergadering van de statencommissie Economie, Mobiliteit en Grote stedenbeleid in Den Bosch. Foto: Roy de Leijer
Tijdens de behandeling van het agendapunt werd duidelijk dat onder meer de fracties van de PvdA, CDA, D66, GroenLinks, BOF/Leefbaar Brabant en de ChristenUnie-SGP positief staan tegenover een transferium in Maarheeze. Rob Althuizen (PvdA): “Maarheeze biedt een uitgelezen mogelijkheid voor een weidestation. Op deze manier kan de A2 goed worden ontlast van de huidige verkeersproblematiek en raken mensen op het platteland minder snel in een sociaal isolement.” Althuizen was ook niet bang voor het argument van gedeputeerde Janse de Jonge dat Brabant door het plaatsen van weidestations de Randstad achternagaat en verandert in één stedelijk gebied. “Dat moet toch geregeld kunnen worden in de diverse bestemmingplannen”, was Althuizen van mening.
Ook Jörgen van Nistelrooij (D66) wilde meer aandacht voor de mogelijkheden van een station/transferium in Maarheeze. Na afloop prees hij het Collectief met haar actie, maar wees het statenlid erop dat het doel nog lang niet bereikt is. “Blijf er wel bovenop zitten anders krijg je hem niet”, aldus Van Nistelrooij. De komende maanden zal het onderwerp ‘Verkenning OV-Netwerk Brabantstad’ nog veelvuldig aan bod komen tijdens de vergaderingen van de statencommissie EMG.
Wellicht krijgt het Collectief nieuwe steun van Rijkswaterstaat. Deze instelling bekijkt op dit moment of de verkeersdrukte op A2 wordt ontlast als er een station komt in Maarheeze.

Strijd
Gesterkt door de positieve geluiden in Den Bosch zet het Collectief de strijd vol goede moed voort. De reacties en steunbetuigingen blijven ondertussen binnenstromen. Zo heeft de internetsite heeft haar duizendste bezoeker inmiddels gehad. Ruud Liebregts: “We hebben zelfs al bezoek gehad van mensen van het ministerie in Den Haag.”
Het Collectief heeft na de vruchtbare bijeenkomst in De Smeltkroes een aantal actiepunten voor de komende weken opgesteld. Zo wordt er onder andere gekeken naar een aantal bestaande transferia en wordt onderzocht wat het draagvlak in de regio is. Ook worden er tellingen en cijfermateriaal opgevraagd met betrekking tot het aantal reizigers uit de regio richting Eindhoven en Weert. En indien die niet beschikbaar zijn worden er metingen verricht.
Daarnaast wordt er nagedacht over een huis-aan-huis enquête, eventueel met een online versie voor de internetters. Verder wordt ook uitgezocht wat de voordelen van een station zijn voor burgers uit gemeente Someren, Nederweert, Heeze-Leende en België en wordt er steun gezocht bij deze omliggende gemeenten.
Meer informatie en actueel nieuws over het Collectief Station Maarheeze is te vinden op www.stationmaarheeze.nl.

Nieuwsbrief Collectief Station Maarheeze 09-03-2004

De eerste bijeenkomst

Dinsdag 2 maart 2004 vond de eerste werkbijeenkomst van het Collectief plaats. Daarbij waren ruim vijftien enthousiaste leden aanwezig. Na een introductie werd er gebrainstormd over de te bewandelen wegen. Uit deze bijeenkomst kwamen de volgende punten naar voren:

 • Het Collectief streeft naar een heropening van station Maarheeze. Dit betekent niet dat een station heropend zou moeten worden op de oude plek aan de Stationsstraat. Een locatie aan het industrieterrein, onder de kern Maarheeze, biedt ook veel kansen. Cranendonck zou een uitstekende rol kunnen vervullen door de unieke infrastructuur als zuidelijke poort van Brabant. Op die plek liggen namelijk spoor en snelweg op korte afstand van elkaar. Een “transferium” zou daar goed te bereiken zijn zonder dat de Maarheezenaren daar last van hebben. Bovendien kan het industrieterrein Den Engelsman/Rondven daar ook van profiteren.
 • We moeten gaan kijken naar het draagvlak in de regio. Voor wat het industrieterrein betreft, hebben waarschijnlijk enkele grote bedrijven, waaronder zeker Solmar Tours, interesse.
 • Er moet uitgezocht worden welke weg we gaan bewandelen, door uit te zoeken waar de beslismomenten zitten en welke partijen invloed of beslissingsbevoegdheid hebben.
 • Door te kijken naar (rapporten over) bestaande transferia en onlangs gerealiseerde stations kunnen we zien of we daarbij aangevoerde argumenten ook bij ons kunnen gebruiken.
 • We moeten de acties uit het verleden goed bestuderen en daarbij de argumenten die toen door NS en overheid aangevoerd zijn, onderuit halen. In 1984-85 is er door bureau Hofstra een verkennende voorstudie gedaan naar een halte in Maarheeze. Echter, door de hoge personeelskosten en het moeten inzetten van extra materieel werd het als te duur ervaren. Nu is dit niet meer aan de orde, omdat we de kaartautomaat hebben. Contacten bij reizigersorganisatie ROVER hebben bevestigd dat er sowieso voldoende tijd is om een stoptrein twee maal per uur in beide richtingen te laten stoppen.
 • Het milieu speelt ook een rol. Door de afname van het aantal automobilisten kan er (omgerekend in geld) veel bespaard worden in afname van CO2-uitstoot. Het is echter de vraag in hoeverre milieuaspecten een doorslaggevende rol spelen bij de overheid.
 • We moeten onderzoeken hoe men aan reizigersaantallen komt en of er, naast het aantal instappers, nog andere criteria zijn bij de beslissing voor opening van een station. Volgens de berekeningen van Brabantstad zou Maarheeze in 2020 zonder P+R-gelegenheid (parkeren en reizen) en na de verbreding van de randweg Eindhoven 2.750 in- en uitstappers hebben. Volgens C. Boogaerdt van reizigersorganisatie ROVER ligt dit aantal momenteel op 290. Enig onderzoek zou daar duidelijkheid in kunnen bieden.
 • Het is belangrijk dat we alles als één project naar voren brengen. Op die manier kan de zaak nog meer voordelen bieden. We denken dus bijvoorbeeld niet alleen aan een transferium, maar kijken ook naar het aantal reizigers dat gebruik zou maken van het station als er goede (rechtstreekse) busverbindingen zijn vanuit Budel en Someren.
 • We wachten nu de reacties af op al de brieven die we aan diverse instanties geschreven hebben. Ondertussen gaan we een Dagelijks Bestuur vormen uit de leden van het Collectief en een strategisch plan opstellen. Er is n.a.v. de eerste bijeenkomst een actielijst met aandachtspunten opgesteld.


Nieuwsbrief Collectief Station Maarheeze 09-03-2004

Inspreken in 's-Hertogenbosch

Op 5 maart 2004 mocht het Collectief inspreken tijdens de Provinciale Statencommissie Economie, Mobiliteit en Grotestedenbeleid. Dat is een vergadering waarbij afgevaardigden van de statenfracties, een gedeputeerde en technisch voorzitter en griffier aanwezig zijn.

Eén van de onderwerpen op de agenda was het OV-Netwerk Brabantstad, dat geïntroduceerd is aan de hand van een verkennend rapport (gratis aan te vragen via onze website). Dit rapport richt zich vooral op de B5, de vijf grote Brabantse steden. Het is de bedoeling dat er een kwalitatief goed en concurrerend openbaar vervoer tussen die steden komt, onder andere door stations aan de stadsranden te bouwen. Eindhoven Acht is hier een voorbeeld van.

Vlak voordat Frits van der Wiel begon met zijn betoog, bleek dat het College van Burgemeester en wethouders van Cranendonck deze commissie ook een brief heeft gestuurd. De inhoud van deze brief is ons nog niet bekend, maar gezien de reacties was deze positief voor een station.

Frits van der Wiel sprak bij deze commissie ruim 5 minuten namens het Collectief. Hij ging daarbij vooral uit van de voordelen en kansen dat een station in Maarheeze voor Brabant biedt. De aanwezige infrastructuur, het spoor met op korte afstand de A2, biedt een unieke kans voor Brabant. Frits werkte een hele waslijst aan ruimtelijk-economische, verkeers-, vervoerkundige-, sociale- en maatschappelijke kansen af. De volledige tekst is te vinden via een link onder het logboek op onze website.

De verschillende fracties reageerden bijna allemaal positief. Een ruime meerderheid van de fracties vond dat het platteland op zich te weinig aandacht krijgt in de verkenning OV Netwerk Brabantstad. Gedeputeerde Janse de Jonge wees dit commentaar af met de opmerking dat al lang geleden een fundamentele keuze gemaakt is voor het stadsrandscenario. Dat het weidescenario in sommige gevallen, zoals in Cranendonck, een hele goede kans maakt, heeft hij daarbij over het hoofd gezien.

De fracties van CDA, PvdA, Groenlinks, D66 en SGP/Christenunie noemden Maarheeze ook expliciet als een goede kanshebber. De LPF reageerde niet direct op de kwestie Maarheeze, maar vond het platteland niet belangrijk. De SP en de VVD hebben geen opmerkingen gemaakt over Maarheeze. Na afloop hoorden wij van de VVD dat zij door een technisch probleem onze brief niet ontvangen hadden, maar dat ze er wel degelijk zeer positief over denken.

Het weidescenario, zoals Maarheeze, werd door gedeputeerde Janse de Jonge, die daar min of meer het rapport zat te verdedigen, van de hand gedaan. Men wilde namelijk niet dat plattelandsgemeenten door de komst van een station te aantrekkelijk zouden worden en er te veel gebouwd zou worden. Volgens ons is dit eenvoudig op te vangen en te regelen via het Streekplan en bestemmingsplan (ruimtelijk instrumentarium). Bovendien verwachten wij niet, gezien de situatie, dat de groei erg hoog zal zijn. In Heeze, waar wél een station is, is het migratiesaldo ook negatief.

Al met al zijn wij zeer tevreden met het behaalde resultaat. Een steun van meer dan 75% van de provinciale staten is zeker niet mis. We zijn er nog lang niet, maar we gaan gewoon door.Eindhovens Dagblad 05-03-2004

Meerderheid provincie positief

Station in Maarheeze dichterbij

Door Els Potma
DEN BOSCH - Een provinciale politieke meerderheid staat positief tegenover de bouw van een station in Maarheeze. Dat bleek gistermiddag tijdens een vergadering van de statencommissie Economie, Mobiliteit en Grotestedenbeleid in Den Bosch.

Namens de actiegroep Collectief Station Maarheeze sprak F.van der Wiel - ook fractievoorzitter van de PvdA in Cranendonck - in bij de behandeling van het agendapunt Openbaar Vervoer-Netwerk Brabantstad. In deze toekomstvisie, opgesteld door de gemeenten Eindhoven, Helmond, Den Bosch, Tilburg en Breda, de provincie, SRE en NS/Prorail, is een station in Maarheeze in beeld geweest als 'weidestation'. Dergelijke stations zouden het platteland per spoor beter kunnen ontsluiten. Met P+R (Parkeren en Reizen) worden bovendien de toegangswegen naar de centra van Eindhoven en Weert ontlast. Deze variant viel uiteindelijk af, omdat werd gekozen voor het bouwen van stations aan de randen van de steden. „Een onbegrijpelijk besluit", stelde van der Wiel gister namens de actiegroep. „Cranendonck vormt de zuidelijke poort van Brabant. De A2 ligt vlakbij het spoor in Maarheeze. Dat is een unieke kans voor een betere ontsluiting en het ontlasten van de A2." Van der Wiel merkte op dat Cranendonck steeds verder geïsoleerd raakt van de rest van Brabant. „Door het werk aan de A2 en het slechte openbaar vervoer ontstaat er een fysieke barrière, waardoor we gedwongen worden voor veel zaken richting Limburg en België te kijken."
De fracties van de PvdA, CDA, D66, GroenLinks, BOF/Leefbaar Brabant staan positief tegenover een station met transferiumfunctie in Maarheeze. R. Althuizen (PvdA) noemde het een 'uitermate goede variant' om het knooppunt Leenderheide te ontlasten. „Bovendien moeten mensen die geen auto hebben ook in de stad kunnen komen." Gedeputeerde Janse de Jonge was minder positief. „We hebben jaren geleden al de fundamentele keuze gemaakt om het landelijk gebied open te houden. Grote stations buiten de steden hebben een aanzuigende werking en zorgen voor een verstedelijking van het platteland, zoals in de Randstad is gebeurd."
Althuizen stelde dat dat eenvoudig te voorkomen is door er in bestemmingsplannen geen ruimte voor te bieden. Het dossier OV-Netwerk Brabantstad komt de komende tijd nog vaker ter sprake in de provinciale politiek. Althuizen wil het station Maarheeze ook ter sprake brengen bij de behandeling van een aantal andere provinciale openbaarver-voersplannen.

De Grenskoerier 03-03-2004

Collectief Station Maarheeze wil station of transferium:

'Het biedt kansen waar goede bestuurders oog voor moeten hebben'

MAARHEEZE- Niet voor niets draagt de Maarheezer fanfare de naam Poort van Brabant. ‘Maarheeze is de zuidelijke poort van Brabant,’ is de stellige overtuiging van Frits van der Wiel. Daarom moet het sinds 1937 opgeheven station nieuw leven ingeblazen worden. ‘Bestuurders moeten het zien als een kans, niet alleen voor Cranendonck maar ook voor het SRE en zelfs heel Brabant,’ aldus het PvdA-raadslid. Samen met de 18-jarige student Ruud Liebregts nam hij het initiatief tot het Collectief Station Maarheeze. Inmiddels telt de groep al zo’n tien personen.

Evenals heel veel andere Cranendonckers lazen ze het een paar weken geleden in het ED: De eventuele reactivering van het station van Maarheeze was helemaal van de baan. Helaas, niet te realiseren... ‘Mijn bloed begon te koken toen ik dat las,’ vertelt Frits van der Wiel. ‘Het opnieuw op de kaart zetten van het station Maarheeze is namelijk al lang een speerpunt van de PvdA.’
Dat laatste had Ruud Liebregts uit Maarheeze ook op de PvdA-site gelezen. In hem vond Van der Wiel een enthousiast medestrijder. Samen gingen ze aan de slag. Het collectief werd opgericht, er gingen brieven de deur uit naar alle mogelijke bestuurders (Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, SRE, Pro Rail enzovoort), Ruud zorgde dat er in no-time een website op het net verscheen, kortom, ze waren de hele carnaval onder de pannen. ‘En dan merk je dat het leeft onder de mensen. De site (www.stationmaarheeze.nl) wordt heel vaak bezocht en niet alleen uit Maarheeze maar uit de hele regio komen positieve reacties binnen. Zowel van mensen die politiek links staan als van bijvoorbeeld VVD-aanhangers.’:
Studenten reageren veelvuldig omdat ze de files, het slecht functioneren van het busvervoer en daardoor het te laat op school komen meer dan beu zijn. Ergernissen over files worden uiteraard veelvuldig geuit en men begrijpt niet waarom de treinen wel in Heeze en Geldrop kunnen stoppen maar niet in Maarheeze. De rol van de gemeente Cranendonck wordt door veel mensen als weinig actief gezien. Men is dan ook heel blij met het initiatief, veel steunbetuigingen en ook hulp wordt veelvuldig aangeboden. Een van Cranendoncks bekendste oud-vroedvrouwen wijst op het belang voor ouderen van een dergelijke verbinding met Eindhoven, Weert en de ziekenhuizen aldaar. Een meneer heeft al een compleet plan uitgewerkt waar het station moet komen en hoe de parkeerplaats voor het transferium moet worden aangelegd. Een Helmonder waarschuwt om toch vooral de architect van het eventueel te ontwerpen stationsgebouw goed in de gaten te houden. In Helmond hebben ze dat kennelijk niet gedaan en zitten ze nu, volgens de briefschrijver, met een gedrocht van een station te kijken.


Het Collectief Station Maarheeze op de plek waar zij de trein weer willen zien stoppen.
Foto: Nico van Heesewijk
Kansen voor de regio

Vooralsnog gaan ze uit van een gewoon station. Of dat op de plek moet waar begin twintigste eeuw het station was of ergens anders moet nog bezien worden.
‘Maar als het een transferium zou worden dan biedt dat natuurlijk nog veel meer kansen voor de regio. Reizigersverkeer richting Eindhoven of Weert zou hier kunnen parkeren en met de trein naar het centrum reizen. Dat zou een belangrijke bijdrage zijn aan de ontsluiting van die steden en hun achterland vanuit Cranendonck. Met name voor studenten heel belangrijk,’ vinden de initiatiefnemers.
In een brief aan GS, Provinciale Staten en de Provinciale Commissie Mobiliteit geven ze een groot aantal voordelen aan van een station/transferium in Maarheeze. Niet de minst belangrijke is de ontwikkeling van het nabijgelegen industrieterrein. Het bedrijfsleven dat er optimaal gebruik van zou kunnen maken. Maar ook in verband met het vestigingsbeleid is het van groot belang dat ziekenhuizen, schouwburgen, musea, grote warenhuizen, bioscopen en dergelijke snel vanuit het Cranendonckse te bereiken zijn. Met werk en onderwijs zou men zich weer meer op onze eigen Brabantse steden kunnen richten wanneer de bereikbaarheid goed is. Solmar Tours, de landelijke reisorganisatie die sinds kort in Maarheeze een vestiging heeft, wordt ook nog door de initiatiefnemers genoemd. Als overstapstation naar allerlei bestemmingen zou zo’n transferium natuurlijk prima van pas komen. Een groot voordeel is bovendien dat de benodigde infrastructuur in Maarheeze reeds voor een groot deel aanwezig is. ‘Kortom, het zijn allemaal kansen waar goede bestuurders oog voor moeten hebben,’ aldus Frits van der Wiel. Het Collectief zet haar strijd dan ook voort en wordt daarin door velen gesteund. Wie geïnteresseerd is moet maar eens een kijkje nemen op www.stationmaarheeze.nl

Crandendonck-Courier 03-03-2004

Collectief Station Maarheeze roept op tot actie

CRANENDONCK - De oproep om de inwoners van Cranendonck te mobiliseren voor de heropening/reactivering van een station in Maarheeze, heeft geleid tot zeer veel reacties. Steunbetuigingen en schouderklopjes vlogen de initiateifnemers Frits van der Wiel en Ruud Liebregts om de oren. Zij richtten onlangs het Collectief Station Maarheeze op. Het Collectief is een burgerinitiatief met als doel de heropening van station Maarheeze. Momenteel bestaat het Collectief uit vijftien actieve leden, die er voor proberen te zorgen dat het 'sein' definitief op groen komt te staan.

Het Collectief heeft zich reeds uitdrukkelijk extern laten horen. Brieven en e-mails zijn gestuurd aan verschillende overheden, politieke partijen en organisaties, waaronder lokale, regionale, provinciale en landelijke overheden, NS en Prorail.
Met deze brieven is al een begin gemaakt om het Cranendonckse geluid te laten horen. In deze brieven heeft het Colectief duidelijk proberen te maken welke kansen een heropening/reactivering van een station in Maarheeze biedt. Niet alleen voor de Cranendonckse inwoners, maar ook voor Brabant. Alle kansen en voordelen worden momenteel geïnventariseerd en in een overzicht geplaatst.
De eerste reacties op de brieven zijn positief. Het Collectief krijgt brede steun van verschillende fracties uit Provinciale Staten. Ook heeft reizigersorganisatie ROVER toegezegd de actie te ondersteunen.

Afgelopen dinsdag, 2 maart vond de eerste werkbijeenkomst van het Collectief plaats. Met de 15 aangemelde actieve leden van het Collectief werd er gebrainstormd over de verdere aanpak. Aanstaande vrijdag, 5 maart, wordt de strijd voortgezet en reizen een aantal leden af naar Den Bosch. Daar gaat het Collectief inspreken tijdens de Provinciale Statencommissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid in het provinciehuis.

Steun
Hoewel de leden er van overtuigd zijn dat vrijwel de gehele Cranendonckse bevolking het eens is met de actie, kan het Collectief alle steun vanuit de bevolking gebruiken. Voor suggesties, vragen of opmerkingen en de laatste ontwikkelingen kunt u terecht op www.stationmaarheeze.nl. Dat er veel belangstelling is blijkt wel uit het aantal 'hits' op de website. De teller staat na slechts één week online al op meer dan vijfhonderd bezoekers.

Eindhovens Dagblad 03-03-2004

Actiegroep in Maarheeze wijst instanties op kansen die beide opties bieden

'n Station is goed, een transferium beter

Door onze correspondent Jen Mansvelt
Woensdag 3 maart, MAARHEEZE - Collectief Station Maarheeze blijft voorlopig zoveel mogelijk instanties en overheden die ook maar enige invloed kunnen hebben op de totstandkoming van een station in Maarheeze, bestoken met brieven. Het collectief hoopt dat veel bestuurders heel goed op de hoogte raken van de Maarheezer situatie: een dorp waar spoorlijn en A2 vlak bij elkaar liggen. In de brieven benadrukt het collectief dan ook de kansen die dit biedt.

Dit bleek gisteren tijdens een eerste bijeenkomst van de twintig mensen die zich willen inzetten voor de actiegroep. 'Ik denk dat veel bestuurders of verantwoordelijken bij instanties niet goed weten hoe ideaal de Maarheezer situatie is', meent F. van der Wiel, een van de initiatiefnemers. Vrijdag gaat hij de mogelijkheden samen met mede-initiatiefnemer R. Liebregts toelichten voor de Provinciale-Statencommissie voor Economie, Mobiliteit en Grotestedenbeleid. Ze zullen benadrukken dat een transferium (overstapplaats voor automobilisten, mét station) wellicht nog meer kansen voor reizigers biedt dan alleen een station.
Een station zou mogelijk gebouwd kunnen worden op de plek waar het vroeger stond: nabij de spoorwegovergang aan de Stationsstraat. Voor een transferium heeft de groep een plek nabij industrieterrein De Engelsman in gedachten. Hier zou plaats genoeg zijn voor een grote parkeergelegenheid. 'Die plek is ideaal voor automobilisten uit Limburg, Budel en België. Ze kunnen zo van de snelweg af, hun auto parkeren en instappen in de trein die daar dan stopt. Ze hoeven dan mooi niet meer aan te sluiten in de file naar Eindhoven', stelt Van der Wiel. Het collectief gaat de komende weken ook rapporten opvragen. 'Om erachter te komen waarom andere plaatsen de laatste jaren wel een station of transferium kregen. Misschien zijn daar argumenten gebruikt die ook voor Maarheeze te gebruiken zijn', zei een van de aanwezigen gisteren. Ook gaat het collectief proberen nog meer naamsbekendheid te krijgen: 'We hebben verschrikkelijk veel positieve reacties gekregen op ons initiatief. Onze website http://www.stationmaarheeze.nl is al meer dan zevenhonderd keer bezocht', aldus Van der Wiel.

Nieuwsbrief Collectief Station Maarheeze 28-02-2004

Een terugblik op de afgelopen 2 weken

De oproep om ons als inwoners van Cranendonck te mobiliseren en te komen tot een Collectief Station Maarheeze heeft geleid tot zeer veel reacties. Steunbetuigingen, schouderklopjes en aanmeldingen tot actief lid vlogen de initiatiefnemers Ruud Liebregts en Frits van der Wiel voornamelijk via de mail om de oren. Het waren alleen maar positieve geluiden die het inmiddels opgerichte Collectief bereikten. De afgelopen weken hebben dan ook met name in het teken gestaan van het verwerken van deze reacties, zowel emotioneel als administratief-organisatorisch. Alleen de organisatie en de oprichting van het Collectief al was een hele klus. Inmiddels bestaat het Collectief uit vijftien actieve leden, die zich nu gaan inzetten voor de heropening/reactivering van een station in Maarheeze.

Naast de interne organisatorische werkzaamheden heeft het Collectief zich reeds uitdrukkelijk extern laten horen. Brieven en e-mails zijn gestuurd aan verschillende overheden, politieke partijen en organisaties, waaronder:

 • College van Burgemeester en wethouders van Cranendonck
 • Gemeenteraad van Cranendonck
 • Raadsleden van Cranendonck
 • College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en afzonderlijke leden
 • Provinciale Staten van Noord-Brabant
 • De Provinciale Statencommissie Economie, Mobiliteit en Grote stedenbeleid en afzonderlijke leden van deze commissie
 • Fractievoorzitters van alle politieke partijen van Provinciale Staten
 • Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)
 • NV Nederlandse Spoorwegen
 • NS Stations
 • Prorail (Hoofdkantoor en Regio Zuid)
 • Railned
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Kamer van Koophandel Oost-Brabant
 • ANWB
 • Ministerie van Rijkswaterstaat (Adviesdienst Verkeer en Vervoer)

Met deze brieven is al een begin gemaakt om het Cranendonckse geluid te laten horen en de wens van de Cranendonckse bevolking kenbaar te maken. In deze brieven hebben wij met name duidelijk proberen te maken welke kansen een heropening/reactivering van een station in Maarheeze biedt. Niet alleen voor ons als Cranendonckse inwoners, maar ook voor Brabant, het Samenwerkings Regio Eindhoven (SRE) en wat dacht u van het bedrijfsleven. Infrastructureel gezien is de gemeente Cranendonck één van de twee “zuidelijke poorten” van Brabant. De andere is de poort vanuit Antwerpen. Het spoor en de snelweg liggen hier zo dicht bij elkaar, dat een transferium goede kansen biedt. Dit zijn maar een paar van onze gedachten en voordelen. Alle kansen en voordelen worden momenteel geïnventariseerd en in een overzicht geplaatst. Hier komen we een volgende keer op terug.

Zeer positief zijn we over de wijze waarop de schrijvende pers (Eindhovens Dagblad en De Grenskoerier) haar interesse toont voor het Collectief en het doel waar wij naar streven. Ook het bezoek aan onze website is buitengewoon hoog. De teller staat na slechts één week online al op meer dan vijfhonderd bezoekers.

Inmiddels komen ook de eerste reacties op onze brieven binnen Verschillende fracties uit provinciale staten reageren positief en de indruk bestaat dat we een brede politieke steun krijgen. Ook reizigersorganisatie ROVER heeft toegezegd ons bij te willen staan.Dagblad De Limburger 26-02-2004

Cijfers pleiten voor station Maarheeze

Maarheeze -
Een station in Maarheeze kan in de (verre) toekomst rekenen op dagelijks 2750 in- en uitstappers. Dat is ver boven het aantal van duizend passagiers dat het Rijk op dit moment als ondergrens aanhoudt voor financiering van nieuwe stations


De meeste potentiële reizigers, 2100, komen uit Maarheeze. Dat blijkt uit cijfers die ten grondslag liggen aan de Verkenning OV-Netwerk Brabantstad van provincie Brabant.
Onlangs werd de aanleg van een station in Maarheeze nog onhaalbaar geacht. Nu blijkt echter dat Maarheeze kan rekenen op 2750 in- en uitstappers. Zo'n 1.700 daarvan gaan naar of komen van Eindhoven, de resterende 1.050 naar en van Weert en Roermond.
De initiatiefnemers voor de actiegroep Collectief Station Maarheeze, F.van der Wiel en R.Liebregts, zijn verbaasd over de cijfers. ,,Ik vind het heel verrassend dat al zo snel blijkt dat onze gedachtegang klopt dat er genoeg reizigers voor een station in Maarheeze zijn'', vindt Van der Wiel. Liebregts kan het nog moeilijk geloven: ,,Ik schrik er eigenlijk een beetje van dat het om zoveel passagiers gaat.'' Beiden putten uit de cijfers extra motivatie om door te gaan met acties voor de heringebruikname van een station in Maarheeze.

Eindhovens Dagblad 26-02-2004

Burgemeester van Cranendonck:

'Nog steeds inzetten op NS-station'

Door onze correspondent Jen Mansvelt
Donderdag 26 februari, BUDEL - De gemeente Cranendonck blijft zich op bestuurlijk niveau inzetten voor de komst van een station in Maarheeze. Burgemeester B. Meinema juicht de oprichting van de actiegroep Collectief Station Maarheeze toe, maar ziet hierbij wel geen rol voor de gemeente weggelegd.

Burgemeester Meinema is positief over het initiatief voor de oprichting van een actiegroep die zich sterk maakt voor de bouw van een station in Maarheeze. 'De groep is spontaan ontstaan. Het zijn mondige burgers die opkomen voor hun belang. In het kader van de realisatie van een station in Maarheeze werkt dat zeker niet negatief', aldus Meinema.
Hij vindt het een goede zaak dat via de actiegroep blijkt hoe groot het draagvlak binnen Cranendonck is voor een station in Maarheeze: 'Ik zie het ook als een steun voor ons in het bestuurlijk overleg met het SRE.'
Meinema is van mening dat de gemeente zich verder niet met de actiegroep moet bemoeien: 'Het is geen door de gemeente aangestookt vuurtje. We hebben er geen bemoeienis mee gehad en dat moet zo blijven. Dat maakt de kracht van de actiegroep alleen maar groter. Als wij ons ermee zouden gaan bemoeien wordt de groep gauw gezien als een verlengstuk van de gemeente.'
De burgemeester vindt dat de gemeente de laatste jaren niet stil gezeten heeft: 'We hebben dit steeds op de goede plek, bij het SRE, aan de orde gesteld. Voor zover ik weet is er regelmatig over gesproken.' Cranendonck is echter nog niet uitgesproken met het SRE.

Opheldering

Middels een brief heeft de gemeente bij het SRE om opheldering gevraagd over de berichten dat een station in Maarheeze er niet komt. 'Het wordt tijd dat we met elkaar gaan praten. Als er problemen zijn, moeten we samen proberen die te tackelen. Het zal niet gemakkelijk zijn om een stopplaats in Maarheeze te krijgen, maar we hebben het nog niet opgegeven', aldus Meinema.

Eindhovens Dagblad 21-02-2004

Initiatiefnemers beleggen bijeenkomst

Brede steun actie station Maarheeze

Door onze correspondent Jen Mansvelt
Zaterdag 21 februari, MAARHEEZE - De initiatiefnemers van actiegroep Collectief Station Maarheeze krijgen veel reacties op hun voornemen acties te gaan ondernemen voor de komst van een station in Maarheeze.

Veel inwoners van Cranendonck lieten hun waardering voor de actie van Ruud Liebregts en Frits van der Wiel blijken, een tiental inwoners heeft zich bij hen aangemeld om actief lid te worden van de actiegroep.
'Ik word er overal op aangesproken, heel veel mensen zijn erg geïnteresseerd', vertelt Liebregts. Ook Van der Wiel krijgt volop reacties: 'Veel telefoontjes en mailtjes, uit alle geledingen van Cranendonck.' Hij toont een stapel uitgeprinte e-mails, waaronder een van een oud-raadslid: 'Mijn dank gaat uit naar jullie initiatief', schrijft die. Een andere mail komt van een 70-plusser: 'Met vreugde begroet ik uw initiatief. Voor ouderen is een station in Maarheeze een groot gemak.'
De initiatiefnemers willen in de eerste week van maart een bijeenkomst beleggen met de andere actievoerders in spe. 'Daar zullen we bespreken welke zaken we gaan ondernemen om station Maarheeze onder de aandacht van de verantwoordelijke instanties te krijgen', aldus Van der Wiel. Maar tot die tijd blijven de initiatiefnemers niet stilzitten: 'We hebben de afgelopen week verschrikkelijk veel informatie verzameld en contact gelegd met allerlei organisaties.'
Zo is er contact opgenomen met de provincie en met Statenfracties: 'Zodoende kan ons Collectief waarschijnlijk inspreken op een bijeenkomst van Provinciale Staten op 5 maart', zegt Van der Wiel. Zelf is hij die inspreekbeurt aan het voorbereiden.
Ruud Liebregts stopt zijn vrije tijd in het 'bouwen' van een internetsite: 'Die is vanaf medio volgende week te bezoeken: http://www.stationmaarheeze.nl', aldus Liebregts. Op de pagina wil de actiegroep in ieder geval achtergrondinformatie kwijt, de actieplannen, actuele berichten en alles wat er tot nu toe over de stationsproblematiek geschreven is. Verder heeft hij deze week onder vrienden en bekenden een mailing verspreid met de oproep om die ook bij anderen onder de aandacht te brengen. Ook willen de initiatiefnemers de gemeente duidelijk maken dat er ook vanuit de plaatselijke overheid actie nodig is richting provincie en SRE: 'Hoe vaker de naam Cranendonck valt, hoe beter dat is voor de komst van een station. Je moet steeds van je laten horen, niet achteroverleunen en afwachten', weet Van der Wiel.
'Aan ons zal het niet liggen. Wij zorgen ervoor dat ze van ons blijven horen', aldus Liebregts. Geïnteresseerden kunnen via email vanderwiel@chello.nl of ruudliebregts@chello.nl contact opnemen met de actiegroep.

Eindhovens Dagblad 21-02-2004

Berekeningen Brabantstad: dagelijks 2.750 reizigers haalbaar

Cijfers pleiten voor plan station Maarheeze

Door ROELOF KLEIS
Vrijdag 20 februari, MAARHEEZE - Een station in Maarheeze kan in de verre toekomst rekenen op dagelijks 2750 in- en uitstappers. Dat is ver boven het aantal van duizend passagiers dat het Rijk op dit moment als ondergrens aanhoudt voor financiering van nieuwe stations. De meeste potentiële reizigers (2100) komen uit Maarheeze.


Een trein raast in 1990 voorbij het oude station Maarheeze
(Archieffoto Vincent Wilke)
Samen met de provincie en Rijkswaterstaat gaat het SRE de voor- en nadelen op een rijtje zetten. Het vroegere station van Maarheeze werd ruim veertig jaar geleden gesloopt. Begin jaren negentig werden de laatste perronresten afgebroken, om de grond te kunnen saneren.

Dat blijkt uit cijfers die ten grondslag liggen aan de Verkenning OV-Netwerk Brabantstad van provincie, SRE en de vijf grote steden van Brabantstad. In deze toekomstvisie (2020) is een station in Maarheeze in beeld geweest als een zogeheten weidestation. Dat is een station 'in de wei' halverwege Eindhoven en Weert. De bedoeling van zo'n station is om het platteland beter per spoor te ontsluiten. Met P+R (Parkeren en Reizen) worden bovendien de toegangswegen naar de centra van Eindhoven en Weert ontlast. Maarheeze zou een sneltrein- of intercitystation moeten worden en een knooppunt van regionale buslijnen.

In deze studie is becijferd op hoeveel passagiers een stoptreinhalte (twee maal per uur) Maarheeze mag rekenen in 2020 op basis van de bestaande streekbusdienst. Het verkeersmodel komt dan op 2750 in- en uitstappers per etmaal. De kern Maarheeze neemt 2100 in/uitstappers voor haar rekening, Sterksel 340, Someren 230 en Soerendonk/Budel 80.
Circa 1700 van de 2750 in- en uitstapbewegingen vindt plaats naar en van Eindhoven/Den Bosch, de resterende 1050 naar en van Weert/Roermond. De cijfers kunnen volgens een woordvoerder van de provincie nog hoger uitvallen. In de berekening is namelijk geen rekening gehouden met P+R, terwijl Maarheeze wel kansrijk is voor P+R.

In de toekomstvisie van Brabantstad legt Maarheeze het als weidestation af tegen een nieuw (intercity)station aan de stadsrand van Eindhoven in Acht. Maar dat betekent niet dat een stoptreinstation in Maarheeze onmogelijk is. Rijkswaterstaat berekent op dit moment de mogelijkheden daarvoor. Zo'n station zou een deel van de druk op de A2 af kunnen halen. De studie is volgens de woordvoerder van de provincie dan ook een totaal andere dan die in het kader van Brabantstad is gedaan. 'Onze berekeningen gaan uit van de verwachte situatie in 2020. De verbreding van de A2 is dan bijvoorbeeld al lang achter de rug.'

Gesterkt
De initiatiefnemers voor de actiegroep Collectief Station Maarheeze - Frits van der Wiel en Ruud Liebregts - zijn verbaasd over de cijfers, maar voelen zich ook enorm gesterkt. "Ik vind het heel verrassend dat al zo snel blijkt dat onze gedachtegang klopt dat er genoeg reizigers voor een station zijn", vindt Van der Wiel. Liebregts kan het nog moeilijk geloven: "Ik schrik er eigenlijk een beetje van dat het om zoveel passagiers gaat. Zeker als we praten over de periode na de verbreding van de A2." Beiden putten uit de cijfers wel extra motivatie om door te gaan met acties voor de verwezenlijking van een station in Maarheeze.

Eindhovens Dagblad 19-02-2004

Treinstation in Maarheeze? Uur langer in bed!

Door onze correspondent Jen Mansvelt
Donderdag 19 februari, MAARHEEZE - Veel van de Maarheezenaren die nu met de bus naar Eindhoven of Weert gaan, zouden meteen gebruikmaken van de trein als er in Maarheeze een treinstation zou zijn. Dat vertellen busreizigers die gisteren gepolst werden. De actiegroep Collectief Station Maarheeze gaat onderzoeken of er genoeg potentiële treinreizigers in Cranendonck te vinden zijn. Dit om de NS en instanties als regiobestuur SRE en de provincie ervan te overtuigen, dat een station in Maarheeze een rendabele zaak is.

Dinsdagochtend, zeven uur. Het is vroeg, koud en nog donker. Toch komen even na zevenen al de eerste busreizigers voor de bus van 7.15 uur naar de halte aan de Floralaan in Maarheeze gelopen. De eerste voor de bus naar Eindhoven is de dertienjarige Richard de Vries. Hij zit in Eindhoven op de Rooi Pannen: 'De school begint om 8.45 uur, maar met een bus later kom ik te laat en dan krijg ik gedonder op school.' Hij zou zeker met de trein gaan, als die in Maarheeze zou stoppen.

Ook Ries van Ool, die zijn opleiding milieutoezicht volgt aan het Helicon in Boxtel, zou direct met de trein reizen: 'Om 8.50 uur begint de les. Nou moet ik eerst met de bus en dan in Eindhoven een tijdje wachten op de trein.' Hij rekent voor, dat hij een uur langer in zijn bed zou kunnen blijven liggen als hij vanuit Maarheeze met de trein zou kunnen reizen. 'Met een goede aansluiting in Eindhoven zou ik in ieder geval binnen drie kwartier in Boxtel kunnen zijn.' Terwijl Van Ool zijn verhaal doet, raast - duidelijk hoorbaar - de trein richting Weert. Een paar minuten later verstomt het geluid van een trein richting Eindhoven.

Anita van Meijl die in de binnenstad van Eindhoven werkt, gelooft niet meer in een station in Maarheeze. Toch zou ook zij zeker gebruikmaken van de trein, al was het alleen maar om van de files af te zijn. Janneke Engels, studente aan de Pabo in Helmond, zou 'zeer zeker de trein nemen. Dat zou heel mooi zijn'. Nu moet ze al om 7.15 uur in de bus zitten als ze om 8.45 uur in Helmond wil zijn. 'En dan nog is het riskant, want met al die files ben je er nog niet altijd zeker van dat je op tijd in Eindhoven op het station bent.' Ze vertelt dat ze met de auto gaat, als ze tentamens heeft: 'Dan kan ik geen risico's nemen.'
Als de bus wegrijdt, zijn er nog een paar zitplaatsen vrij, voor de mensen die aan de Neerlanden opstappen. Wie in Leende opstapt heeft pech: die heeft zeker een staanplaats.
Ook voor Achmed Abed die wacht op de bus naar Weert, is het een duidelijke zaak: 'Ik moet iedere dag naar Roermond. Ik zou heel zeker met de trein gaan, dan kun je vanuit Maarheeze binnen een half uur in Roermond zijn. Nu zit ik alleen al veertig minuten in de bus tot Weert.'

Weekblad De Grenskoerier 18-02-2004

Tegendraads

“STATION MAARHEEZE VAN DE BAAN”

Net als u werd ik op dinsdagmorgen 10 februari jl. overvallen met deze kop in de krant. Voor mij een “onbegrijpelijk” besluit. Niet alleen als raadslid maar vooral als burger van Cranendonck ben ik zeer teleurgesteld in deze berichten over het station in Maarheeze. Ik zit me daar behoorlijk boos over te maken. En ik moet zeggen ik voel me als burger en inwoner van Cranendonck door de beleidsmakers en bestuurders in het provinciehuis, maar ook zeker in Eindhoven binnen het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), behoorlijk in de steek gelaten. Het is voor ons hier in Cranendonck onbegrijpelijk, dat het opnieuw activeren van een "stationnetje" in Maarheeze niet mogelijk is.

Natuurlijk zijn hieraan kosten verbonden, maar wegen die kosten dan op tegen de vele voordelen die een dergelijk opstap- en uitstappunt voor ons als Cranendonckse gemeenschap heeft ?

NEEN in mijn ogen zeker niet. Maar goed ik ben dan waarschijnlijk ook volgens de regionale stadsbestuurders een raadslid uit een plattelandsgemeente met een “te beperkte gedachtegang en te weinig diepgang”.

Maar met deze beperkte gedachtegang en diepgang zie ik wel een aantal voordelen van een stationnetjes of transferium in Maarheeze.
 • aanzienlijke verbetering van het nu zeer beperkte openbare vervoersaanbod in Cranendonck;
 • ontlasting van de Rijksweg A2 (verzachting fileleed Cranendonckse bevolking);
 • verduurzaming en versterking van het Industrieterrein “Den Engelsman” te Maarheeze;
 • economische positieversterking van de op dit industrieterrein gelegen bedrijven, denk hierbij bijvoorbeeld aan de verruiming van de mogelijkheden van de over(op)staplocatie van reisorganisatie Solmar;
 • tegenover de lasten die we nu als Maarheeze van het spoor ondervinden (zoals geluidsoverlast en onveiligheidsaspecten) mogen we toch ook genieten van de lusten (een stationnetje);
 • Enz.


Het wordt tijd, dat we deze voordelen eens onder de aandacht brengen van die beleidsmakers en de bestuurders op regionaal-, provinciaal- en landelijk niveau.
Het wordt tijd dat wij als burgers van Cranendonck eens gaan uitleggen hoe het zit.
Het wordt tijd, dat we als Cranendonckse burgers ons niet meer berusten in alleen maar afwachten.
Het wordt tijd, dat we de handen ineen slaan en ons als gemeenschap gaan mobiliseren.
Het wordt tijd voor actie.
Het wordt tijd, dat ik me eens “TEGENDRAADS” ga gedragen.
Ik ben dat aan mezelf verplicht, maar ook als raadslid aan mijn medeburgers. Maar ik kan dit niet alleen. Ik heb uw hulp hierbij hard nodig.

Heeft u net als ik, dat "onbegrijpelijke gevoel" en het gevoel, dat je het er niet bij kunt laten zitten en dat er actie moet worden ondernomen, neem dan contact met mij op.

Frits van der Wiel
Cranendoncklaan 84
6021 JV BUDEL
Telefoon: 0495-495185
email: f.vanderwiel@stationmaarheeze.nl

Eindhovens Dagblad 16/17-02-2004

'Station moet gewoon mogelijk zijn'

Roep om actiegroep station Maarheeze

Door onze correspondent Jen Mansvelt
Dinsdag 17 februari, MAARHEEZE - Er moet een actiegroep uit de Cranendonckse bevolking komen die zich inzet voor een station in Maarheeze. Dat vinden R. Liebregts uit Maarheeze en Fr. van der Wiel uit Budel. Zij hopen dat velen zich bij hen aanmelden om samen acties te bedenken om de noodzaak van een station in Maarheeze onder de aandacht te brengen bij de instanties.

'We kunnen nu niet meer wachten op de politiek, dat duurt allemaal te lang. Er moet iets gebeuren vanuit de bevolking', vindt Liebregts. Aanleiding voor Van der Wiel en Liebregts om actie te ondernemen zijn de berichten dat het SRE vindt dat een station in Maarheeze geen haalbare kaart is. Omdat het aan onderzoekscijfers ontbreekt, willen beiden in ieder geval gaan onderzoeken hoeveel mensen gebruik willen gaan maken van de trein, als die in Maarheeze stopt.

'Vorig jaar is al eens gemeld dat er duizend in- of uitstappers per dag moeten zijn, maar we hebben nooit onderzoek gezien waaruit blijkt of die er wel of niet zijn', stelt Van der Wiel. Hij vindt het uitblijven van een station aan de bevolking niet uit te leggen. 'Binnen de bestaande dienstregeling is er volgens mij tijd genoeg om de stoptrein een stop in Maarheeze te laten maken', vult Liebregts aan. Voor hem was het gemor onder de bevolking in Maarheeze en onder zijn medereizigers tijdens zijn dagelijkse busrit naar Eindhoven reden voor actie.

Volgens Van der Wiel moet er aan voldoende reizigers te komen zijn: 'Ook mensen uit Budel en Soerendonk en misschien ook wel Someren, die nu dagelijks in de file staan, willen misschien wel graag met de trein naar Eindhoven.' Dat precies uitzoeken zou een eerste daad van de actiegroep kunnen zijn. Andere acties wil het duo samen met andere belangstellenden gaan aanpakken, als blijkt dat er voldoende belangstelling is.

Van der Wiel stelt dat hij die actiegroep wil opzetten als verontruste burger en niet als PvdA-raadslid. Mensen die willen meewerken binnen de actiegroep kunnen contact opnemen met Fr. der Wiel: 0495-495185 of email: vanderwiel@chello.nl.

Dagblad De Limburger 13-02-2004

'Transferium' Weert van invloed op plan station Maarheeze

Het Weerter station trekt zoveel automobilisten die per trein verder willen reizen, dat het een belangrijke factor is bij de beslissing over de aanleg van een transferium in Maarheeze. Bij zo'n transferium kunnen automobilisten de wagen achterlaten om met de trein verder te gaan. Op die manier moet de drukte op de A2 bij Eindhoven wat afnemen, zo is de hoop.

Rijkswaterstaat in Brabant bestudeert momenteel het gebruik van het Weerter station om te kijken of dit mensen ervan weerhoudt om de auto in Maarheeze neer te zetten. Maarheeze vecht al jaren voor de heropening van het station, maar werd afgelopen week teleurgesteld omdat het voorstel door de regio is afgeschoten. Het station zou te weinig reizigers trekken. De hoop is nu gevestigd op de opening van een transferium, zodat er alsnog genoeg treinreizigers in Maarheeze willen opstappen.

Weert heeft formeel geen transferium, maar wordt volgens Rijkswaterstaat door de reizigers wel zo gebruikt. Pas als Rijkswaterstaat weet hoeveel treingebruikers de auto in Weert parkeren en waar die mensen vandaan komen, is duidelijk of de aanleg in Maarheeze nog zinvol is. Volgens de organisatie is het niet de bedoeling om in Weert een écht transferium te maken.

Eindhovens Dagblad 12-02-2004

REGIO Niet ingelicht over onderzoek station

Cranendonck boos over SRE-besluit

Door ELS POTSMA
Donderdag 12 februari, BUDEL - Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck voelen zich gepasseerd door het regiobestuur van het SRE. Ze wisten niets van het onderzoek waaruit blijkt dat een station in Maarheeze geen haalbare kaart is. Deze week stuurt het Cranendonckse college een brief waaruit zijn verontwaardiging blijkt.

Het onderzoek maakt deel uit van de toekomstvisie op het openbaar vervoer in Brabantstad. Het stuk omvat de gezamenlijke visie van de gemeenten Eindhoven, Helmond, Den Bosch, Tilburg en Breda (samen Brabantstad), de provincie, SRE en NS/Prorail. De voornaamste reden om geen station in Maarheeze te bouwen is, zo blijkt uit het onderzoek, het geringe aantal instappers.
Het besluit kwam voor de gemeente Cranendonck als een grote verrassing. B en W moesten het uit de krant lezen, vertelt burgemeester Meinema. 'Er wordt al jaren gesproken over een eventueel station in Maarheeze. Op het moment dat er een besluit wordt genomen, verwacht ik dat er overlegd wordt met het betrokken gemeentebestuur.'
Het college had ook de kans willen hebben om te reageren op het onderzoek. 'Het gemeentebestuur had wellicht oplossingen kunnen aandragen voor bepaalde belemmeringen.' De cijfers van het aantal instappers zijn aan B en W nooit bekendgemaakt, aldus Meinema. SRE-portefeuillehouder P. Smetsers van Verkeer was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Transferium

B en W van Cranendonck weten ook niets af van het onderzoek dat Rijkswaterstaat momenteel uitvoert. Zij bekijken of de verkeersdrukte op de A2 (met name voor het knooppunt Leenderheide) afneemt als er een station komt in Maarheeze dat ook als transferium dient voor automobilisten.
Omdat het onderzoek nog in volle gang is, is de gemeente nog niet op de hoogte gesteld, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. 'We overleggen nu met andere partijen, zoals Prorail. Zij berekent hoeveel reizigers je trekt met een perron in Maarheeze en wat de invloed van een transferium is.'
Of er daadwerkelijk een station komt, is volgens de woordvoerder allesbehalve zeker. De ervaringen met andere transferia in Nederland moeten nog worden geïnventariseerd. Als die positief zijn, moet er nog een verkeersonderzoek gedaan worden om te kijken welk percentage van de automobilisten op de A2 Eindhoven als eindbestemming heeft.
Daarnaast wordt ook de functie van het NS-station in Weert meegenomen. 'Dat is geen transferium, maar het station wordt wel zo gebruikt. We kijken dus ook of het een oplossing is om daar wat extra's mee doen.' Medio dit jaar moet het onderzoek klaar zijn. Als een transferium effect heeft, wil Rijkswaterstaat het station zo snel mogelijk aanleggen. Dan heeft het ook nog een functie tijdens de ombouw van de A2

Eindhovens Dagblad 10-02-2004

SRE: kleine kans op transferium

Station in Maarheeze van de baan

Dinsdag 10 februari, MAARHEEZE - Er komt voorlopig geen NS-station in Maarheeze. In de plannen voor het openbaar vervoer in Brabantstad (Eindhoven, Helmond, Den Bosch, Tilburg en Breda) wordt het station afgeschreven.

Volgens portefeuillehouder Verkeer van het SRE, P. Smetsers, is de enige mogelijkheid op korte termijn nog dat er een station komt om als transferium te dienen voor automobilisten.
Smetsers acht die kans zeer klein, maar sluit het niet volledig uit. 'Het zit nog wel in de achterhoofden. Als de ombouw van de A2 straks tot grote files leidt, zou het schelen als automobilisten bij Maarheeze hun auto kunnen parkeren om verder met de trein naar Eindhoven te gaan.'
Vanuit het dossier Openbaar Vervoer Brabantstad valt voor Maarheeze wel het doek. Daarin is gekozen voor de bouw van vijf nieuwe stations aan de randen van de steden, die op termijn moeten uitgroeien tot intercitystations. In deze regio zou zo'n station in het noorden van Eindhoven moeten komen, in de wijk Acht.
Het spoor van Eindhoven naar Maastricht loopt door Maarheeze. Vroeger lag aan dat spoor een perronnetje, maar dat is inmiddels afgebroken.