Eindhovens Dagblad 21 december 2009

Buslijn 173 blijft voorlopig overeind

MAARHEEZE - De Nederlandse Spoorwegen en de SRE hebben een principe-overeenkomst bereikt over het voortbestaan van buslijn 173. De lijn blijft in elk geval tot 2011 bestaan.

Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) is bereid het financieel risico op zich te nemen, indien er minder dan duizend mensen per dag instappen bij het nieuwe station Maarheeze. Bovendien komt er een uitgebreide marketing campagne om het nieuwe station onder de aandacht van het publiek te brengen. Het dagelijks bestuur van de SRE hakt op 11 januari de knoop door.

De dienstregeling van lijn 173, van Weert via Budel en Leende naar Eindhoven, blijft in elk geval tot 2011 overeind. "De bus maakt alleen een extra stop bij het nieuwe station in Maarheeze", zegt Erik van Merrienboer, binnen het SRE-bestuur verantwoordelijk voor het busvervoer.


Stationmaarheeze.nl 20 juli 2009

NS neemt Maarheeze op in dienstregeling 2010

Op zondag 13 december 2009 gaat de spoordienstregeling 2010 van start. In 2010 zal NS stoppen op twee nieuwe stations, te weten Amsterdam Science Park en Maarheeze. Met de opening van het station in Maarheeze op 13 juni 2010 komt het aantal stations in Nederland op 384.

Op dinsdag 17 november 2009 zijn de Centrale Trein Aanwijzers (CTA) te Einhoven bijgewerkt. Dit zijn de bakken die bij de sporen hangen die vertrektijd, tussenstations en eindbestemming weergeven (hieronder rechts op archieffoto). Maarheeze is in deze borden opgenomen als tussenstop en eindbestemming.

Links: Maarheeze toegevoegd aan de Centrale Trein Aanwijzers (CTA)
Rechts: CTA voor stoptrein Eindhoven-Weert (archieffoto)

Eindhovens Dagblad 26 oktober 2009

'Bus Leende en Eindhoven kan blijven'

MAARHEEZE - De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben geen bezwaar tegen een directe busverbinding tussen Leende en Eindhoven na de ingebruikname van station Maarheeze.

De bestaande buslijn 173 tussen Weert, Budel en Eindhoven, hoort echter vanaf juni volgend jaar definitief tot het verleden.

"Een buslijn parallel aan de trein tussen Maarheeze en Eindhoven is geen optie" , zegt woordvoerster Meja op 't Hoog van de Nederlandse Spoorwegen. Ook niet via een overstap in Leende. "Anders krijgen we deze extra stop in Maarheeze niet rendabel."

Bij de onderhandelingen over de bediening van station Maarheeze heeft de NS bedongen dat een concurrerende buslijn tussen Maarheeze en Eindhoven minimaal dertig minuten langzamer moet zijn dan de trein.


Eindhovens Dagblad 30 september 2009

Gemeenten voelen niets voor busactie

LEENDE - Cranendonck en Eindhoven voelen er niet voor een nieuwe actie van Helen Vereijken uit Leende en de SP-afdeling Geldrop-Mierlo voor het behoud van buslijn 173 te steunen. De actievoerster wil alle SRE-gemeenten een verklaring laten afleggen over het voortbestaan van de buslijn tussen Budel en Eindhoven.

Gemeenten die voor behoud van de lijn zijn, krijgen een groene kaart. De rest een rode. Tot nog toe wil alleen Heeze-Leende zich openlijk uitspreken over dit onderwerp. Vereijken drinkt vrijdag een kopje koffie in Heeze.

"Ik heb geen behoefte aan deze actie", zegt wethouder Frank Walkate (VVD) van Cranendonck. Hij wil eerst bestuurlijk overleg tussen SRE, NS en Hermes over dit onderwerp afwachten. De Eindhovense wethouder Erik van Merrienboer werkt niet mee, omdat hij binnen het SRE verantwoordelijk is voor openbaar vervoer in de streek.


Eindhovens Dagblad 17 augustus 2009

Geen hulp Rijk tegen schrappen bus

MAARHEEZE - Verkeersminister Camiel Eurlings (CDA) doet niets aan het schrappen van buslijn 173 tussen Budel en Eindhoven.

Tweede-Kamerlid Emile Roemer (SP) had de minister tijdens het algemeen overleg over verkeerszaken in juni ondervraagd over de aanleg van station Maarheeze. Het schrappen van de huidige lijn 173 is daar een gevolg van.

Het Kamerlid betreurt dit, omdat daardoor voor inwoners van onder meer Soerendonk, Maarheeze en Leende een snelle busverbinding naar Eindhoven-Zuid wegvalt.

Eurlings zegt begrip te hebben voor het standpunt van de SP'er. Maar volgens de verkeersminister is het besluit de dienstregeling van de Hermesbus aan te passen voortgekomen uit overleg van onder meer de gemeente Cranendonck en SRE met de Nederlandse Spoorwegen.


Eindhovens Dagblad 24 juli 2009

'Buslijn naar Eindhoven goed mogelijk'

MAARHEEZE - De lobbyclub voor het station in Maarheeze, de stichting Station Maarheeze, begrijpt de commotie over buslijn 173 niet. "De afspraken met de Nederlandse Spoorwegen maken een directe verbinding tussen Leende en Eindhoven niet onmogelijk", zegt voorzitter Harry Vorst. Hij reageert op de discussie, die is ontstaan, omdat de spoorwegmaatschappij eist dat een treinverbinding tussen Maarheeze en Eindhoven een half uur sneller is dan een concurrerende bus.

Buslijn 173 rijdt nu vanuit Weert via Dorplein, Schoot, Budel, Soerendonk, Maarheeze en Leende naar Eindhoven. Actievoerders hebben vijfduizend handtekeningen opgehaald tegen een wijziging van de dienstregeling.


Eindhovens Dagblad 22 juli 2009

Meevaller bij aanleg station Maarheeze

MAARHEEZE - De aanbesteding van het station Maarheeze levert een voordeel van pakweg 1,5 miljoen euro op. Dat schat wethouder Frank Walkate (verkeer, VVD) van de gemeente Cranendonck.

De officiële aanbesteding van het werk is op 3 augustus. Tot die datum wil ProRail, verantwoordelijk voor de spoorinfrastructuur, niet ingaan op cijfers. Uit de aanbestedingenwebsite van het bedrijf blijkt echter dat er vier inschrijvingen zijn voor de klus, die begin juni volgend jaar afgerond moet zijn.

VolkerRail Contracting BV is met een bieding van 3,488.000 euro het goedkoopste. BAM Rail BV zit 47 mille hoger. De aannemers hebben ondertussen een melding van ProRail gekregen dat ze ver onder het begrote bedrag zitten.


Stationmaarheeze.nl 20 juli 2009

Station Maarheeze opent 13 juni 2010

Uit de openbare aanbesteding van ProRail blijkt dat het station Maarheeze op zondag 13 juni 2010 open gaat. In het najaar van 2009 zal VolkerRail starten met de aanleg van het station.

VolkerRail had met € 3.488.000 de economisch meest gunstige aanbieding. Dit is een financiële meevaller voor de gemeente Cranendonck, SRE, Provincie Noord-Brabant en het Rijk, want de kosten van de aanleg waren geraamd op zeker 2 miljoen euro meer.

Het station op de locatie aan de Driebos wordt sober uitgevoerd. Het station krijgt aan weerszijden van het bestaande spoor perrons waarbij de bestaande overweg beter beveiligd wordt. In het voorjaar van 2008 is de overweg reeds uitgebreid wordt met een oversteek voor fietsers en voetgangers.

De NS zal in beide richtingen het station twee keer per uur gaan bedienen (stoptrein Eindhoven-Weert). De reistijd Maarheeze-Eindhoven zal circa 16 minuten bedragen. Vanaf Eindhoven rijdt de trein door als stoptrein naar Tilburg West. In Eindhoven is er ook een directe overstapmogelijkheid op de intercity-treinen in de richtingen van Amsterdam, Den Haag en Venlo.

Omgeving
Het voorgenomen plan bestaat uit de aanleg van een treinstation en een P+R voorziening. Bij het station zal geen verdere bebouwing worden gerealiseerd, maar alleen kaartjesautomaten. Aan weerszijden van het spoor komt een perron met een abri. Daarnaast worden de volgende zaken op het stationsplein gerealiseerd: abri, kaartautomaat, fietsenstalling, busstation en taxistandplaatsen. Tenslotte is op het terrein ruimte gereserveerd voor fiets- en voetgangerspaden, groenvoorzieningen en waterberging (wadi’s).

Ten behoeve van de benodigde parkeergelegenheid wordt het terrein voor een deel verhard. Het parkeerterrein is via een nieuw aan te leggen toegangsweg bereikbaar vanaf de Driebos. De bestaande zandweg met naastliggend verhard fietspad wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. De spoorwegovergang bij Driebos is al verbreed. Aan de noordzijde van het terrein worden enkele waterpartijen aangelegd in de natuurlijke laagtes van het terrein. Door bosaanplant ten noorden en oosten van het terrein wordt het parkeerterrein vanuit noordelijke richting visueel afgeschermd en ingepast in het landschap.


Schets station Maarheeze (klik voor vergroting)

Eindhovens Dagblad 10 juli 2009

Na zomer duidelijkheid lijn 173

EINDHOVEN - In september ontstaat meer duidelijkheid over de route die buslijn 173 gaat rijden na opening van station Maarheeze. "We kijken naar slimme routes die passen binnen de afspraken met de Nederlandse Spoorwegen", zegt woordvoerder Theo Dijk van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE).

Tijdens de onderhandelingen over treinstation Maarheeze heeft de Nederlandse Spoorwegen bedongen dat het busvervoer een half uur langer dan de trein doet over een rit naar Eindhoven. Dat heeft tot massaal protest in Cranendonck en Leende geleid. Door de afspraken komt een einde aan de snelle, directe busverbinding met Eindhoven.

Busmaatschappij Hermes werkt momenteel, op verzoek van het SRE, aan een model waarbij buslijnen aansluiten op de stoptrein van Weert via Maarheeze naar Eindhoven. Dit zogeheten visgraatmodel is erop gericht om zoveel mogelijk mensen met de NS verder te laten reizen. Vorige week zijn nog tellingen geweest, zodat Hermes zich op actuele reizigersgegevens kan baseren.


Eindhovens Dagblad 19 juni 2009

Jan Marijnissen in actie voor buslijn 173

LEENDE - SP-kopstuk Jan Marijnissen komt maandag naar Leende om een petitie voor het behoud van buslijn 173 in ontvangst te nemen. Mensen kunnen ter plekke een handtekening zetten onder de oproep om de huidige route van de Hermes-bus te behouden. De bijeenkomst begint om 18.00 uur, vlakbij de kerk.

De Nederlandse Spoorwegen hebben tijdens de onderhandelingen over het nieuwe station Maarheeze - dat over een jaar opengaat - bedongen dat een concurrerende buslijn dertig minuten langer moet doen over een rit naar Eindhoven. Daardoor verliezen de inwoners van Cranendonck en Leende een snelle busverbinding naar Eindhoven-Zuid. Dat levert bijvoorbeeld scholieren van Pleincolleges St. Joris en Van Maerlant veel vertraging op.


Eindhovens Dagblad 11 juni 2009

Vragen SP over omrijden buslijn 173

DEN HAAG - Staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer) gaat kijken of de NS haar boekje te buiten is gegaan door bij de bedieningsgarantie voor station Maarheeze te eisen dat een concurrerende buslijn naar Eindhoven moet omrijden.

Dat bleek woensdag in een debat over nieuwe busstations. Kamerlid Emile Roemer van de Socialistische Partij kaartte de gang van zaken bij station Maarheeze aan. Volgens de SP'er 'chanteert' de NS de SRE, die over het busvervoer in Zuidoost-Brabant gaat. Roemer: "Mensen uit bijvoorbeeld Leende en Soerendonk moeten omreizen en worden op kosten gejaagd. Zo drijf je reizigers de auto in."


Eindhovens Dagblad 3 juni 2009

Later beslissing over buslijn 173

EINDHOVEN - Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) heeft nog geen definitieve beslissing genomen over de routes van het busvervoer na de opening van station Maarheeze.

De concessiehouder voor het busvervoer in de regio wil eerst in Cranendonck en Leende reizigerstellingen laten uitvoeren, voordat de definitieve loop van de buslijnen wordt vastgesteld. De SRE werkt nu met gegevens uit 2004. Lijn 173 mag volgens de afspraken niet concurreren met de trein. Concreet is afgesproken dat Hermes zeker dertig minuten langer over de rit naar Eindhoven doet. Lijn 173 vervoert mensen vanuit Weert via Dorplein, Schoot, Budel, Soerendonk, Maarheeze en Leende naar Eindhoven. Omdat de buslijn in de toekomst via de voormalige legerplaats naar het station in Maarheeze gaat rijden, dreigt Soerendonk buiten de boot te vallen.


Eindhovens Dagblad 3 juni 2009

Extra geld rijk voor station Maarheeze

MAARHEEZE - Het Rijk trekt drie kwart miljoen euro extra uit voor het station in Maarheeze. Daarmee lijkt de laatste onzekerheid over de financiering van de nieuwe NS-halte weggenomen.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft tijdens overleg met betrokkenen (provincie, gemeente, SRE) toegezegd de bijdrage te verhogen tot twee miljoen euro. "Den Haag ziet de voordelen van een P + R-station, waarbij mensen de auto in Maarheeze parkeren om per trein verder te reizen", zegt wethouder Frank Walkate. Door de extra bijdrage kan Prorail de bouw van het station binnenkort aanbesteden.

Volgens Prorail-woordvoerder René Vegter zal de bouw van het station worden stilgelegd als er een discussie ontstaat, bijvoorbeeld over het busvervoer, waardoor de NS mogelijk de bedieningsgarantie intrekt. "Het heeft dan vanzelfsprekend geen zin om door te gaan met de bouw." Overigens staan de afspraken momenteel niet ter discussie.


Eindhovens Dagblad 13 mei 2009

'Geen debat meer over buslijn 173'

MAARHEEZE - Wethouder Frank Walkate (verkeer, VVD) van Cranendonck wil de route van buslijn 173 (Weert-Budel-Leende-Eindhoven) niet ter discussie blijven stellen. Hij vreest dat een hernieuwd debat een vertraging van station Maarheeze tot gevolg heeft.

De wethouder zei dat dinsdagavond naar aanleiding van raadsvragen van het CDA. Voorman Jac de Werdt van de christen-democratische fractie in Cranendonck benadrukte dinsdagavond het belang van een buslijn tussen Soerendonk en Budel. "Dat is een belangrijke verbinding voor de mensen in Soerendonk", zei De Werdt.

Oppositieleider Frits van der Wiel (PvdA) toonde zich verbaasd over de gang van zaken. "Ik was op de hoogte van de '30 minuten-eis' Maar ik ben ook verbaasd dat de spoorwegen zich bezighouden met de 'lijnvoering' van de Hermes-bussen", aldus het raadslid.


Eindhovens Dagblad 13 mei 2009

Reizigers zitten niet te wachten op een 'vertraagde' buslijn 173

'Met de auto als bus te lang duurt'

MAARHEEZE/LEENDE - Aangeplakte oproepen voor behoud van buslijn 173 in de abri aan de Floralaan in Maarheeze maken duidelijk dat er onrist onder reizigers die met de bus van Maarheeze naar Eindhoven willen reizen. Waar 'heel' Maarheeze en omgeving tot voor kort onvoorwaardelijk een station wilde, lijkt die steun nu toch wat af te brokkelen. De acties tot behoud van buslijn 173 zijn echter niet gericht tegen een station. De actievoerders willen het allebie: een station en een snelle, rechtstreekse busverbinding met Eindhoven.

An Bos (74) zit in de bus van kwart voor tien. Ze gaat haar man in verzorgingshuis Brunswijck in Eindhoven-noord opzoeken. "Ik heb nooit voor een station getekend, wel voor het behoud van de huidige buslijn. Dat station komt te ver buiten het dorp te liggen, de bus stopt vlak bij huis. Als de bus nu via Valkenswaard gaat rijden, ben ik veel te veel tijd kwijt. En die trein is veel duurder. Nu ben ik voor zestig cent op en neer en dat gaat met de trein niet lukken."

Aniek van Hoef (18) wacht in Leende op de bus van half elf. Ze heeft de petitie tot behoud van de huidige busverbinding getekend. "Als de bus via Valkenswaard gaat rijden en er verplicht langer over moet doen, ben ik een uur aan het reizen. Ik heb niets aan de scholierenbussen, die wellicht in de spits wel rechtstreeks rijden, want ik hoef meestal pas om elf uur op school te zijn."

De studente aan de artiestenopleiding in Eindhoven pleit eerder voor uitbreiding van het aantal busritten. "Ik heb zelf vaak voorstellingen of ga naar het Parktheater en dan is 's avonds de laatste bus van elf uur eigenlijk te vroeg weg."

Als de Hermes-bus via Valkenswaard gaat rijden, moet die het zonder haar doen: "Ik ga mijn rijbewijs halen en in dat geval ga ik met de auto.".

Leendenaar Rien Diender denkt er net zo over: "Ik ga vaak met de fiets. Met slecht weer neem ik de bus - we hebben een ideale verbinding. Maar als die via Valkenswaard gaat, dan pak ik toch echt de auto.


Eindhovens Dagblad 7 mei 2009

'Snelle buslijn 173 door afspraken uit den boze'

BUDEL - Cranendonck wil best de SRE vragen om een goede busverbinding in die gemeente. Maar niet om een lijn van station Maarheeze via de A2 en Leende naar Valkenswaard.

Volgens burgemeester en wethouders is een dergelijke verbinding in strijd met het anti-concurrentie beding dat de Nederlandse Spoorwegen bij de onderhandelingen over het nieuwe station hebben afgedwongen. Raadslid Jac de Werdt had het het college de buslijn voorgesteld. Volgens de inwoner van Soerendonk zijn in Cranendonck vooral de inwoners van zijn dorp de dupe van de deal met de spoorwegmaatschappij.

Eerder hebben de SRE, de concessiehouder voor het openbaar vervoer in de streek, en de gemeente ingestemd met de NS-eis dat een busverbinding altijd dertig minuten langer met doen over een rit naar Eindhoven. Een busrit via Valkenswaard zou te snel gaan.

Het station Maarheeze gaat over pakweg één jaar open.


Eindhovens Dagblad 27 maart 2009

'Leende wil dat buslijn 173 blijft'

LEENDE - Helen Vereijken uit Leende voert een succesvolle eenvrouwsactie tegen het schrappen van buslijn 173 tussen haar woonplaats en Eindhoven.

Eind december haalde ze in amper tien dagen in het totaal 2100 handtekeningen op (pakweg de helft van de inwoners van het dorp) voor een rechtstreekse busverbinding met Eindhoven. En tijdens een recent gehouden enquête werkten maar liefst 880 mensen uit Leende en omgeving mee.

Bij de onderhandelingen over de aanleg van het station Maarheeze, dat over een dik jaar in de dienstregeling wordt opgenomen, heeft de NS bedongen dat er geen (concurrerende) directe buslijnen naar Eindhoven mogen zijn. Volgens de Leendse heeft het SRE – verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de streek – zich niet goed gerealiseerd wat de consequenties hiervan zijn. "De alternatieven zijn nog niet uitgewerkt", aldus Vereijken. "Maar het ziet er naar uit dat de bereikbaarheid van Gastel, Soerendonk, Maarheeze en Leende afneemt."

De SP-afdeling Geldrop-Mierlo en kamerlid Paul Lempens uit Weert hebben Vereijken, geen lid van de partij, bij de studie geholpen. Uit de enquête blijkt dat mensen lijn 173 gebruiken om te winkelen, naar het werk te reizen en naar school te gaan. Autobezitters zullen de auto minder vaak laten staan, hetgeen consequenties heeft voor het milieu. Verder storen mensen zich aan het feit dat een treinkaartje duurder is dan een strippenkaart. En mensen zeggen dat het gemakkelijker is om rechtstreeks naar Eindhoven te rijden, dan over te stappen in Heeze, zoals gepland.

Vereijken overhandigt de handtekeningen en resultaten van de enquête op donderdag 9 april aan SRE-bestuurder Erik van Merrienboer (wethouder van Eindhoven) en vertegenwoordigers van busmaatschappij Hermes en de Nederlandse Spoorwegen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in herberg De Scheuter in Leende.


Eindhovens Dagblad 14 maart 2009

Actie voor behoud van buslijn 173

MAARHEEZE - SP-werkgroep Cranendonck is een handtekeningenactie gestart tegen het wijzigen van buslijn 173 als het station in Maarheeze er eenmaal is. Ruim 1500 handtekeningen zijn reeds binnen en dat moeten er volgens Diana Nettenbreiers van de SP nog veel meer worden.

De eerste 1500 handtekeningen zijn opgehaald door leden van de SP door mensen bij winkelcentra aan te spreken.

Er is inmiddels ook al huis aan huis een brief verspreid. "We zijn absoluut ook voor een station in Maarheeze, maar dat mag niet ten koste gaan van de bus", zegt Nettenbreiers. "Er is gezegd dat het openbaar vervoer verbeterd moet worden, maar dat gebeurt niet als de rechtstreekse busverbinding tussen de Cranendonckse kernen en Eindhoven wegvalt. Bovendien wordt het reizen met de trein veel duurder." Wie achter de actie staat, kan ook een digitale handtekening zetten op de website van de SP Cranendonck.


Eindhovens Dagblad 19 februari 2009

Genoeg geld station Maarheeze

MAARHEEZE - Het station in Maarheeze gaat er echt komen, dankzij een extra bijdrage van de provincie van 1,7 miljoen euro. Het station aanleggen kost in totaal 6,6 miljoen, zo bleek onlangs. Dat is ongeveer 2,2 miljoen meer dan aanvankelijk gedacht.

De gemeente Cranendonck besloot eerder al een deel van dit gat te dichten door niet een half, maar een heel miljoen bij te dragen. De provincie vult nu de rest van het gat.

Vanaf 1 mei 2010 wordt het station door de NS in gebruik genomen.


Eindhovens Dagblad 18 februari 2009

Raad akkoord met geld station in Maarheeze

MAARHEEZE - Morrend stelde de gemeenteraad van Cranendonck gisteren opnieuw een half miljoen euro beschikbaar voor het station Maarheeze.

Morrend omdat er al eerder een half miljoen was uitgetrokken voor de komst van een station en omdat iedereen dacht dat het daarbij zou blijven. Doordat ProRail, dat het station gaat bouwen, in ruim een jaar tijd de kosten met ruim twee miljoen euro verhoogde, moet de gemeente ook fiks meer bijdragen.

En omdat ProRail het alleenrecht heeft op de bouw van een station kan de gemeente Cranendonck geen kant op. Dat stelde VVD-raadslid Sjaak den Breejen: "We hebben ons in de luren laten leggen door monopolist ProRail. Dat is irritant en onverantwoord gedrag van ProRail, maar we kunnen er niets aan doen."

Ook alle andere partijen baalden van de extra uitgave voor het station, zeiden ze. "Dit moet echt het laatste financiële verzoek zijn voor het station. We willen een goed openbaar vervoer voor alle inwoners van Cranendonck, maar meer geld mag het niet kosten", vond Hanneke Balk (Cranendonck Actief!).


Eindhovens Dagblad 4 februari 2009

Verzet tegen meerkosten station

MAARHEEZE - "Met de hand op mijn hart: we betalen als gemeente Cranendonck maximaal één miljoen mee aan het station Maarheeze" , beloofde wethouder Frank Walkate (VVD, verkeer) de leden van de raadscommissie dinsdag. "Ik heb toezeggingen van de provincie en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven dat we niet méér hoeven bijdragen en daar houd ik ze aan."

De commissie voelde zich overvallen door het nieuws dat de gemeente een half miljoen meer moet opbrengen dan was geraamd.

De kosten van het station en het verleggen van een wissel en hoogspanningsleidingen belopen ruim twee miljoen euro meer dan in 2007 voorzien was. Hanneke Balk (Cranendonck Actief): "Het is een slordig proces. We hebben ons in de luren laten leggen. Het college moet zich nu eens als een vent gaan gedragen en tegenover het SRE en de provincie de poot stijf houden. Het kost ons een miljoen en meer mag het absoluut niet worden."

Ton Rijnbeek (PvdA) verweet de wethouder slecht beleid: "U krijgt een onvoldoende voor dit project. U hebt niet goed onderhandeld." Jac de Werdt (CDA) wil dat de gemeente geld eist bij 'Wegwijs A2'. Deze instantie trok een eerder toegezegde bijdrage aan het station in. Bovendien wil De Werdt dat de gemeente 'met de schaal rondgaat' bij SRE en provincie. " Als de provincie Essent verkocht heeft, weten ze toch niet meer waar ze met het geld naartoe moeten."

De commissie vond dat een bijdrage van een miljoen voor de gemeente echt de grens is. "Niemand wil nu nog 'nee' tegen het station zeggen, maar er moet wel een streep getrokken worden", vond Balk.

Inclusief de kosten van grondaankoop, de aanleg van het parkeerterrein, het verbeteren van het fietspad tussen Driebos en Puttendijk en natuurcompensatie kost het station bijna acht miljoen euro. Voor een bedrag van 455.000 euro moet nog dekking gevonden worden.


Eindhovens Dagblad 20 januari 2009

Station Maarheeze kost ruim 2,2 miljoen meer

BUDEL - De aanleg van het station Maarheeze kost zeker 2,2 miljoen euro meer dan eerder berekend. Volgens wethouder Frank Walkate (ruimtelijke ordening, VVD) lag aan het eerste berekening geen gedegen begroting ten grondslag.

Naast de eerder betaalde vijf ton moet Cranendonck nu nog eens een half miljoen ophoesten. "De eerste vijf ton hebben we een jaar geleden als gebaar van goede wil ter beschikking gesteld", aldus de wethouder. "Dat gebeurde vanuit de gedachte dat er nog een degelijke calculatie zou komen."

Uit een eerste berekening van spoorbeheerder ProRail bleek in 2007 dat de aanleg van het station 4,6 miljoen euro zou gaan kosten. Verkeer en Waterstaat, het SRE, de provincie en Cranendonck stelden respectievelijk 1,25 miljoen, 1 miljoen, 2 miljoen en een half miljoen ter beschikking.

Nu de plannen een stuk concreter zijn, het station moet over vijftien maanden klaar zijn, komt de rekensom op 6,6 miljoen uit. Dat is 2,23 miljoen meer dan eerder berekend. Cranendonck neemt een half miljoen voor zijn rekening. "Ik ga ervan uit dat het niet meer wordt", aldus Walkate.

De kostenstijging is mede te wijtten aan de ligging van enkele wissels. "Ze liggen op de plek waar het station gepland is en moeten verlegd worden", aldus Walkate.

De stijging wordt verder veroorzaakt door de uitbreiding van het project. Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat Cranendonck de rekening voor onder meer parkeerplaatsen, grondaankopen en de aanleg van een weg zou betalen. Die kosten zitten nu op 455.000 euro na in de begroting.

Cranendonck hoopt dat deze kostenpost door de stichting Wegwijs A2, een club die het gebruik van het openbaar vervoer stimuleert om het verkeer op de snelweg te ontlasten, betaald zal worden. Die zou eerder 150 parkeerplaatsen nabij het station realiseren, maar die klus gaat waarschijnlijk niet door.

De gemeenteraad van Cranendonck buigt zich op 3 februari over de aanleg van het station in Maarheeze.